A A A

Aktualności

 

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

 

 


 

 

Spotkanie opłatkowe dla katechetów radomskich z udziałem JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika odbędzie się w środę 18 grudnia 2019 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (ul. Malczewskiego 1).

 

Serdecznie zapraszam

 

 

Dyrektor

Wydziału Katechetycznego

Kurii Diecezji Radomskiej

 

ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

  

 


 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w niedzielę 1 grudnia 2019 r.

 

na:

  

 

 

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA

 

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH

 

 

  

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25 

 

 

 

Dzień skupienia poprowadzi

ks. dr Grzegorz Głąb, KUL

 

 

na temat:

EUCHARYSTIA TAJEMNICĄ WYZNAWANĄ

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

10.00 – Rozpoczęcie Duchu Święty, przyjdź – kaplica WSD
                –
Konferencja I

 

10.40 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – kaplica WSD
               (możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania)

 

11.20 – Kawa, herbata – refektarz

 

11.40 Konferencja II aula Jana Pawła II

 

12.30 – Msza Święta
                pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika
– kaplica seminaryjna


13.45 – Posłanie i błogosławieństwo

 

 

 


 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 23 listopada 2019 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

 

  

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25 

 

 

 

PROGRAM

  

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna
             Homilia  ks. dr Wojciech Wojtyła

 

10.25-10.45 – Kawa, herbata – refektarz

 

10.45 – Katecheza pt. Msza Święta ofiarą Chrystusa i Kościoła
                
– s. mgr Agnieszka Szeląg oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 
                       w Radomiu

 

11.45-12.15 – Wykład pt. Eucharystia jako ofiara
                             
– ks. dr Marcin Dąbrowski

 

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą

 

12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 


 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 28 września 2019 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

 

 

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 

ul. Młyńska 23/25 

 

 

 

PROGRAM

 

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna
             Homilia ks. dr Wojciech Wojtyła

 

10.30-11.10 – Wykład pt. Eucharystia jako pamiątka
                            
– ks. dr Marcin Dąbrowski

 

11.10-11.30 – Kawa, herbata refektarz

 

11.30 – Katecheza pt. Eucharystia pamiątką Paschy Jezusa Chrystusa
               
– s. mgr Małgorzata Rusek oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
                       w Radomiu

 

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą

 

12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 


 

 

 

KARTA PERSONALNA KATECHETY

(kliknij ikonę, aby pobrać plik)

 

 

 

                   

 

 


 

 

APEL KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP DO RODZICÓW

WS. DEPRAWACJI W SZKOŁACH

 

„Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje. Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów. W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie”.

 

* Wzór oświadczenia dostępny na stronie: https://opoka.news/apel-komisji-wychowania-katolickiego-kep-do-rodzicow-ws-deprawacji-w-szkolach lub poniżej:

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ZAPROSZENIE

 

NA ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA

 

KS. BPA HENRYKA TOMASIKA ORAZ KS. BPA ADAMA ODZIMKA

 

 

 

Foto: Gosc.pl RADOMSKI AVE

 

 

 

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie! 

Uczniowie Chrystusa z Diecezji Radomskiej!

Drodzy Siostry i Bracia,

 

W dniu 1 czerwca bieżącego roku przypada złoty jubileusz kapłaństwa Naszego Pasterza Księdza Biskupa Henryka Tomasika oraz Księdza Biskupa Adama Odzimka. Pragniemy tego dnia o godzinie 11.00 w katedrze radomskiej świętować wspaniały dar kapłaństwa i wyrazić najgłębszą wdzięczność za dar powołania naszych Pasterzy, za łaskę ich kapłaństwa i za wszystkie powołania kapłańskie w naszej diecezji i na świecie. Równocześnie pragniemy otoczyć naszego Biskupa Radomskiego Henryka i Biskupa Adama modlitwą i życzliwością oraz wypraszać dla nich światło Ducha Świętego, moc w głoszeniu Słowa Bożego i radość w służbie Kościołowi oraz siły i dobre zdrowie. Będzie to też okazja do wspólnej modlitwy o świętość kapłanów i nowe święte powołania do całkowitego oddania się sprawie Ewangelii. Będą z nami tego dnia także księża Złoci Jubilaci z Siedlec i Radomia oraz kardynałowie, arcybiskupi i biskupi zaprzyjaźnieni z Jubilatami.

Bardzo serdecznie zapraszam na to Eucharystyczne świętowanie wszystkich kapłanów, siostry zakonne i osoby konsekrowane, grupy duszpasterskie, stowarzyszenia, ruchy kościelne i wszystkich Diecezjan. Niech wspólna modlitwa w sobotę, 1 czerwca br. w katedrze radomskiej o godz. 11.00 będzie wyrazem naszej głębokiej jedności i odpowiedzialności za Kościół oraz wdzięczności Bogu za dar kapłaństwa, a Jubilatom za pół wieku służby.

 

Z błogosławieństwem, oddany w Panu Bp Piotr Turzyński.