A A A

Aktualności

 

 

 

 

 


 


 

 

 

PODRĘCZNIKI DO RELIGII 

obowiązujące w diecezji radomskiej

 

 

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

 

na bazie Programu nauczania religii z 2010 r. i 2018 r.
zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

PRZEDSZKOLE

 

– „KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

• 3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12

• 5-latki – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

• 6-latki (Kl. „0”) – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0


 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

– „ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM” – nr programu AZ-1-01/18

• NOWY – Kl. I – BÓG NASZYM OJCEM – AZ-11-01/18-RA-1/20

 

– „W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

• Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – AZ-12-01/10-RA-8/13

• Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – AZ-13-01/10-RA-5/14

 

– „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” – nr programu AZ-2-01/18

• NOWY – Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – AZ-21-01/18-RA-2/20

 

– „POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10

• Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13

• Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – AZ-23-01/10-RA-2/15

 

– „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

• Kl. VII (Kl. I gim.) – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – AZ-31-01/10-RA-6/13

• Ki. VIII (Kl. II gim.) – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13


 

LICEUM I TECHNIKUM

 

– „Z BOGIEM W DOROSŁE ŻYCIE” – nr programu AZ-3-01/18

• NOWY – Kl. I lic. i tech. – W POSZUKIWANIU WIARY I WOLNOŚCI – w przygotowaniu

 

– „ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10 (po kl. VIII szkoły podstawowej)

• Kl. II lic. i tech.(Kl. I lic. i tech.) – ŚWIADEK CHRYSTUSA W KOŚCIELE – AZ-41-01/10-RA-7/13

 

– „ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10 (po kl. III gimnazjum)

• Kl. II lic. i tech. – ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE – AZ-42-01/10-RA-11/13

• Kl. III lic. i kl. IV tech. – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – AZ-43-01/10-RA-3/15

• Kl. III tech. – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)

 

 

 

UWAGA:

Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, w roku szkolnym 2020-2021 w klasie II liceum i technikum po klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się program i podręcznik dla klasy I liceum i technikum. Natomiast w klasie II liceum i technikum po klasie III gimnazjum obowiązuje bez zmiany program i podręcznik dla klasy II liceum i technikum.

W klasie I i klasie V szkoły podstawowej oraz w klasie I liceum i technikum obowiązuje program nauczania religii z 2018 roku i podręcznik przygotowany na jego podstawie.

Pozostałe podręczniki do katechizacji szkolnej na rok szkolny 2020/2021 nie ulegają zmianom.

 

 

 


 

 

 

INFORMACJA DLA KATECHETÓW

 

 

 

Informujemy, że planowane rekolekcje dla katechetów w Kałkowie (22-24 maja br.) oraz w Turnie-Emaus (12-14 czerwca br.) z racji epidemii są odwołane.

Wpłacone zaliczki zostają zachowane i uwzględnione na poczet rekolekcji przyszłorocznych.

Osoby, które zapisały się na odwołane turnusy w maju i czerwcu, mają zaliczone rekolekcje i uwzględnione w karcie formacyjnej oraz zaświadczeniach rocznych.

 

 

 


 

 

 

PLAN PRACY KATECHETYCZNEJ 2020-2021
(kliknij ikonę, aby pobrać plik)

 

 

  

 

 


 

 

 

 

UWAGA MATURZYŚCI!

 

MSZA ŚWIĘTA (ONLINE) DLA MATURZYSTÓW

 

22 KWIETNIA 2020 R., GODZ. 18.00

KATEDRA RADOMSKA – PRZEWODNICZY BISKUP HENRYK TOMASIK

 

 

W środę, 22 kwietnia br., czyli w dniu planowanej pielgrzymki tegorocznych maturzystów Diecezji Radomskiej na Jasną Górę, o godz. 18.00 w Katerze pw. Opieki NMP w Radomiu zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Maturzystów. Na jej zakończenie będzie odmówiony „Akt Zawierzenia” Matce Bożej z pasterskim błogosławieństwem. Modlitwie będzie przewodniczył Biskup Henryk Tomasik.

Eucharystia będzie transmitowana na stronach internetowych Diecezji Radomskiej (www.diecezja.radom.pl) i Katedry (www.katedra.radom.pl).

 

Tego samego dnia, o godz. 20.30 w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa w intencji Maturzystów. Modlitwa będzie transmitowana na profilu facebookowym Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Maturzystów, jak również Rodziców, Rodzeństwo, Dyrekcje i Nauczycieli Szkół, Księży i Katechetów oraz przyjaciół, bliskich, i tych wszystkich, którzy pragną włączyć się w modlitwę zawierzenia Bogu młodych ludzi przed egzaminem dojrzałości i ważnymi życiowymi decyzjami.

 

 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

  

Ks. dr Stanisław Piekielnik

(koordynator Pielgrzymki Maturzystów)

 

 

 


 

 

 

 

INFORMACJA DLA KATECHETÓW

 

 

Informujemy, że planowane na 16-18 kwietnia br. spotkania metodyczne katechetów w 7 rejonach diecezji radomskiej z racji epidemii są odwołane.


 

- ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 


 

 

 

INFORMACJE

O SPOSOBIE FUNKCJONOWANIA

WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

od 16. marca 2020 r. do odwołania


 

 

Wydział Katechetyczny

 

  • dla księży i osób zakonnych - dostępny w godz.9.00-13.00 (z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa);
     
  • dla osób świeckich – dostępny jedynie po uprzednim umówieniu wizyty w godz. 9.00-13.00. 

 

 

UWAGA: Wejście do kurii – wyłącznie przez dziedziniec od ul. Tybla.

 

 

W Wydziale Katechetycznym przyjmujemy tylko konieczne sprawy do załatwienia, a wszystkich katechetów zachęcamy do kontaktu telefonicznego (48 340 62 38) w godz. 9.00-13.00 albo mailowego: webmasterwydzial@petrus.opoka.org.pl) w godz. 9.00-13.00.


 

Dziękujemy za zrozumienie dla wprowadzanych zmian.

 

 

 

 


 

 

 

UWAGA! PILNE!

 

 

Katecheci świeccy diecezji radomskiej,


DZIEŃ SKUPIENIA KATECHETÓW planowany na godz. 10.00 w najbliższą niedzielę 15 marca 2020 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu z powodu zagrożenia epidemiologicznego zostaje ODWOŁANY!

 

 

 

Wydział Katechetyczny
Kurii Diecezji Radomskiej

 

 

 

 


 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

W imieniu JE Ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej zaprasza PT. Czcigodnych Księży Prefektów i Księży Wikariuszy oraz Katechetów świeckich, uczących w szkołach ponadpodstawowych w Radomiu i odpowiedzialnych za szkolne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży w dn. 18-20 marca 2020 r., na spotkanie organizacyjne, które odbędzie we wtorek 10 marca 2020 r. o godz. 19.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, ul. Młyńska 23/25 (aula Bpa Edwarda Materskiego, II piętro, nad Radiem Plus).

 

 

Dyrektor
Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

 

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 11 stycznia 2020 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH

I SIÓSTR ZAKONNYCH

 

  

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25
 

 

 

 

PROGRAM

  

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna

 

10.30-11.00 – Wykład pt. Eucharystia jako uczta
                             
– ks. mgr Michał Podsiadły

 

– Jak przygotować uczniów do udziału we Mszy Świętej?
    – katecheci dzielą się doświadczeniem

 

11.00-11.25 – Kawa, herbata – refektarz

 

11.30 – Katecheza pt. Msza Święta ucztą Pańską
                
– mgr Iwona Chrząstowska oraz uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej
                    w Natolinie

 

12.15 – Ogłoszenia i aktualne problemy związane z katechezą

 

12.30 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 

 


 

 

 

SPOTKANIE OPŁATKOWE

 

 


 

 

Spotkanie opłatkowe dla katechetów radomskich z udziałem JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika odbędzie się w środę 18 grudnia 2019 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (ul. Malczewskiego 1).

 

Serdecznie zapraszam

 

 

Dyrektor

Wydziału Katechetycznego

Kurii Diecezji Radomskiej

 

ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

  

 


 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w niedzielę 1 grudnia 2019 r.

 

na:

  

 

 

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA

 

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH

 

 

  

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25 

 

 

 

Dzień skupienia poprowadzi

ks. dr Grzegorz Głąb, KUL

 

 

na temat:

EUCHARYSTIA TAJEMNICĄ WYZNAWANĄ

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

10.00 – Rozpoczęcie Duchu Święty, przyjdź – kaplica WSD
                –
Konferencja I

 

10.40 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – kaplica WSD
               (możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania)

 

11.20 – Kawa, herbata – refektarz

 

11.40 Konferencja II aula Jana Pawła II

 

12.30 – Msza Święta
                pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Henryka Tomasika
– kaplica seminaryjna


13.45 – Posłanie i błogosławieństwo

 

 

 


 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 23 listopada 2019 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

 

  

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25 

 

 

 

PROGRAM

  

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna
             Homilia  ks. dr Wojciech Wojtyła

 

10.25-10.45 – Kawa, herbata – refektarz

 

10.45 – Katecheza pt. Msza Święta ofiarą Chrystusa i Kościoła
                
– s. mgr Agnieszka Szeląg oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 
                       w Radomiu

 

11.45-12.15 – Wykład pt. Eucharystia jako ofiara
                             
– ks. dr Marcin Dąbrowski

 

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą

 

12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 


 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 28 września 2019 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH

 

 

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 

ul. Młyńska 23/25 

 

 

 

PROGRAM

 

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna
             Homilia ks. dr Wojciech Wojtyła

 

10.30-11.10 – Wykład pt. Eucharystia jako pamiątka
                            
– ks. dr Marcin Dąbrowski

 

11.10-11.30 – Kawa, herbata refektarz

 

11.30 – Katecheza pt. Eucharystia pamiątką Paschy Jezusa Chrystusa
               
– s. mgr Małgorzata Rusek oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
                       w Radomiu

 

12.30 – Aktualne problemy związane z katechezą

 

12.45 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 


 

 

 

KARTA PERSONALNA KATECHETY

(kliknij ikonę, aby pobrać plik)

 

 

 

                   

 

 


 

 

APEL KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP DO RODZICÓW

WS. DEPRAWACJI W SZKOŁACH