A A A

Aktualności

 

 

 

 

 


  


 

 

 

MSZE ŚWIĘTE W INTENCJI MATURZYSTÓW

 

 

 

W pierwsze trzy dni egzaminów maturalnych – 4, 5 i 6 maja br. sprawowane będą Msze Święte w intencji maturzystów:

 • o godz. 6.00 w katedrze radomskiej przez Ks. Biskupa Marka Solarczyka (transmisja: Radio Plus Radom; kanał Youtube: "Katedra Radom");
 • o godz. 19.00 w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego.

 

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego
Kurii Diecezji Radomskiej

ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

 

ZDALNA PIELGRZYMKA

MATURZYSTÓW RADOMSKICH

NA JASNĄ GÓRĘ

 

 

 

Foto: o. Michał Bortnik / BPJG

 

 

 

W środę 21 kwietnia 2021 r. odbyła się zdalna pielgrzymka maturzystów diecezji radomskiej na Jasną Górę. Mszę Świętą celebrował Ks. Biskup Marek Solarczyk, a "Akt zawierzenia" maturzystów Matce Bożej odczytał ks. Stanisław Piekielnik.

 

 

Retransmisja Mszy Świętej dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=5Pm-oO8dvm4&t=907s

 

 

 


 

 

 

ZAPROSZENIE

 

DLA MATURZYSTÓW

NA ZDALNĄ PIELGRZYMKĘ NA JASNĄ GÓRĘ

 

 

W środę 21 kwietnia 2021 r.

odbędzie się w systemie online

pielgrzymka maturzystów diecezji radomskiej

na Jasną Górę

 

 

 

PROGRAM (ZDALNEJ) PIELGRZYMKI MATURZYSTÓW

 

 

13.30 – MSZA ŚWIĘTA
                 –
pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Radomskiego Marka Solarczyka

 

 

Msza Święta w intencji maturzystów będzie sprawowana przez Ks. Biskupa Marka Solarczyka w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej wraz z dwoma kapłanami z naszej diecezji (Msza Święta transmitowana będzie przez TV Trwam).

Po Mszy Świętej nastąpi zawierzenie młodzieży maturalnej Matce Bożej Pani Jasnogórskiej na wzór wcześniejszych zawierzeń pielgrzymujących maturzystów.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

 

KOMUNIKAT

 

ORGANIZACJA PIERWSZYCH KOMUNII ŚWIĘTYCH

W DIECEZJI RADOMSKIEJ

W 2021 ROKU

 

 

 

Sprawowanie sakramentów świętych, w każdym czasie wymaga usilnej troski o przekazanie duchowego bogactwa łaski Boga oraz jest świadectwem odpowiedzialności wspólnoty Kościoła za owocne przygotowanie i godne przeżycie tajemnic wiary przez wiernych.

 

Doceniając pragnienia duchowe dzieci oraz wyrażając wdzięczność dla rodziców, duszpasterzy, nauczycieli religii, innych osób zaangażowanych w przygotowanie dzieci do przyjęcia Sakramentu Pokuty i pierwszego pełnego uczestnictwa w Sakramencie Eucharystii, w związku z trwającą epidemią koronawirusa polecam:

1. Wszelkie spotkania przygotowujące dzieci do przyjęcia sakramentów i ich sprawowanie musi dokonać się z zachowaniem wszelkich norm sanitarnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W trosce o zachowanie właściwej liczby zgromadzonych w kościele i zapewnienie bezpiecznych warunków podczas liturgii, należy roztropnie zwiększyć ilość dni i godzin przeżywania uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.

3. Uzgodnienie terminu i zasad przeżywania uroczystości Pierwszej Komunii Świętej duszpasterze ustalą w porozumieniu z rodzicami dzieci.

 

Niech wstawiennictwo i opieka Matki Bożej wspiera w podejmowanych staraniach oraz wyjedna obfite łaski dla dzieci, rodzin i wspólnot parafialnych.

 

 

† Marek Solarczyk

Biskup Radomski

 

Radom, 16 kwietnia 2021 r.

 

 

 


 

 

 

KWESTIONARIUSZ KATECHETYCZNY 2021/2022

(PLAN PRACY)

 

(kliknij ikonę, aby pobrać plik)

 

 

 

                    

 

 

 

 


 

 

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2021

 

 

 

 

 

 

Potrzebujemy Ciebie Zmartwychwstały Panie, (...)

ludzie dzisiaj cierpią i umierają (...),

są dziesiątkowani przez śmiercionośne epidemie.

(św. Jan Paweł II)

 

 

 

W duchowej jedności świętowania Tajemnicy Wielkiejnocy, życzę Wam szczególnej bliskości z naszym Panem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

Wszyscy uświadamiamy sobie jak bardzo Go dzisiaj potrzebujemy. Niech ON nam da nowe lepsze dni, niech rozjaśni nad nami swoje Oblicze i niech nam błogosławi i niech nas oświeca i wspiera w radosnej posłudze Słowa. ALLELUJA, ALLELUJA JEZUS ŻYJE!

 

 

Z darem modlitwy

ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

  

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 6 marca 2021 r.

 

na:

  

 

WIELKOPOSTNE SPOTKANIE

KATECHETÓW ŚWIECKICH

 

 

TRANSMITOWANE W SYSTEMIE ONLINE
z kaplicy bł. Karola de Foucauld
w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu

 

 

 

 

PROGRAM

  

 

11.00 – MSZA ŚWIĘTA – kaplica bł. Karola de Foucauld (WSD Radom)
                HomiliaEucharystia tajemnica celebrowana
                – ks. Przemysław Wójcik
                  kliknij, aby odtworzyć homilię

 

11.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

12.00 – Słowo do katechetów
                – JE Ks. Biskup Marek Solarczyk
                kliknij, aby odtworzyć przemówienie


12.15 – KonferencjaEucharystia, uczestnictwo we Mszy Świętej
                – ks. Michał Podsiadły
                kliknij, aby odtworzyć konferencję

 

12.50 – Informacje dla katechetów

 

13.00 – Zakończenie spotkania wspólną modlitwą

 

 

 

 


 

 

 

WIELKOPOSTNE  REKOLEKCJE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

 

Środą Popielcową 17 lutego 2021 r. rozpoczniemy Wielki Post. Ze względu na sytuacją epidemiczną szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży nie mogą być organizowane w tradycyjnej formie. Zgodnie z decyzją Biskupa Marka Solarczyka w tym roku rekolekcje dla dzieci i młodzieży nie będą zmieniały realizowanego w placówkach oświatowych programu zajęć szkolnych. Chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w dobrym przeżyciu czasu Wielkiego Postu. Uczniowie mają okazję, aby pogłębić swoją więź z Panem Jezusem, który poprzez krzyż daje nam zbawienie. Do przeżycia rekolekcji dla dzieci i młodzieży w parafiach należy odpowiednio się przygotować. Zachęcamy uczniów, aby w czasie rekolekcji wielkopostnych skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania i w miarę możliwości przyjęli Komunię świętą – najlepiej w czasie niedzielnej liturgii.

 

 1. W związku z pytaniami o pomoce rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży informuję, że na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego w zakładce: „Rekolekcje” (https://wydzial.katecheza.radom.pl/?rekolekcje,19) zamieszczone są propozycje KONSPEKTÓW KATECHEZ O REKOLEKCJACH. Natomiast konspekty o Wielkim Poście są zamieszczone w zestawie podręczników do religii.
   
 2. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski poinformowała, że Redakcja Programów Katolickich TVP proponuje udział w rekolekcjach.

  Oto terminy rekolekcji:
  – Rekolekcje dla dzieci – 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3;
  – Rekolekcje dla młodzieży – 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP 3;
  – Rekolekcje dla dorosłych – 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30, TVP 3.
  (Informację przekazał ks. Tomasz Kopiczko Sekretarz Komisji Wychowania KEP)

 3. Kolejna propozycja – Rekolekcje on-line z Katechezą 2.0

  Rekolekcje wielkopostne on-line z Katechezą 2.0 odbędą się 22, 23 i 24 marca br.
  Rekolekcje będą publikowane na naszej platformie: www.katechezadwazero.pl w formie trzech interaktywnych filmów wraz z materiałami dydaktycznymi.
  Aby wziąć udział w rekolekcjach, wystarczy być zarejestrowanym w naszym formularzu (do którego link znajduje się poniżej). Podczas rekolekcji w dniach 22-24 marca będą otrzymywać Państwo mailowo specjalne linki z dostępem do materiałów. Materiały będą mogli Państwo udostępniać swoim uczniom zdalnie lub wykorzystywać je stacjonarnie w klasie.
  22, 23 i 24 marca otrzymają Państwo dostęp do trzech interaktywnych filmów, których długość i treść będą opracowane w taki sposób, aby mogli Państwo przeprowadzić rekolekcje w formie jednej jednostki lekcyjnej każdego dnia. Filmy będą nie tylko bogate w wartościowe treści, ale również ich formuła zaangażuje młodzież w aktywny udział w rekolekcjach wielkopostnych.

   
 4. W miarę ukazywania się potrzebnych informacji o rekolekcjach będziemy podawać je w Biuletynie Kurialnym i na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego.

 

DYREKTOR

Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

 

REKOLEKCJE SZKOLNE

WIELKI POST 2021 R.

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną i aktualnymi formami nauczania dzieci i młodzieży, nie jest możliwe przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych w 2021 r. w tradycyjnej formie.

Duchowe przeżycie wielkopostnego czasu będzie wymagało wspólnej troski duszpasterzy, katechetów, uczniów i ich rodziców.

Proszę Księży Proboszczów o przekazanie dyrekcjom szkół informacji o zmianie dotychczasowego sposobu przeprowadzenia rekolekcji, które w tym roku nie będą zmieniały realizowanego w placówkach oświatowych programu zajęć szkolnych.

Szczegółowe informacje i propozycje duszpasterskie będą podane w przyszłym tygodniu.

 

 

† Marek Solarczyk

Biskup Radomski

 

 

 


 

 

 

INGRES BISKUPA MARKA SOLARCZYKA
DO KATEDRY RADOMSKIEJ

 

 

 

 

27 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 (środa) odbędzie się ingres Biskupa Marka Solarczyka do katedry radomskiej. Chcąc zachować wszelkie normy sanitarne, podczas sprawowania tej liturgii, liczba uczestników będzie ograniczona. Do świątyni będą mogły wejść jedynie osoby z zaproszeniami. W związku z tym zapraszamy Katechetów Diecezji Radomskiej do włączenia się duchowo we wspólnotę modlitwy poprzez przekaz medialny.

 

Ingres Księdza Biskupa Marka będą transmitować:

 • TV Trwam (również w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0CEW2KqxGUg&feature=youtu.be);
 • Radio Plus Radom;
 • TVDami (również w serwisie YouTube: https://youtu.be/3nPytORB0V8).

 

Internetowy przekaz dostępny będzie również na stronie Diecezji Radomskiej: https://diecezja.radom.pl/ingres-biskupa-marka-solarczyka-do-do-katedry-pw-opieki-nmp-w-radomiu/.

 

 

 


 

 

NOWY BISKUP ORDYNARIUSZ
DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

 

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bpa Henryka Tomasika z funkcji Ordynariusza Diecezji Radomskiej, mianując jednocześnie na to stanowisko bpa Marka Solarczyka, dotychczasowego biskupa pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej.

 

 

bp Henryk Tomasik                                       bp Marek Solarczyk

 

 

 

Powierzamy w modlitwie posługę
JE Księdza Biskupa Marka Solarczyka Biskupa Radomskiego

Bożej Opatrzności

i opiece Maryi Świętej Bożej Rodzicielce

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

MODLITWA NAUCZYCIELI – KATECHETÓW

 

 


„O Słowo Wcielone, Mistrzu nauczycieli, Jezu nasz najmilszy, któryś raczył przyjść na ten świat, by wskazać ludziom z nieskończoną mądrością i niewyczerpaną dobrocią drogę do nieba, wysłuchaj łaskawie pokornych próśb tych, co idąc w Twoje ślady pragną być katolickimi nauczycielami godnymi tego tytułu, co chcą wskazywać duszom niezawodne ścieżki prowadzące ku Tobie, a przez Ciebie do wiecznej szczęśliwości.

Użycz nam światła, abyśmy najpierw sami ustrzegli się zasadzek i sideł błędu, abyśmy tak jasno wnikali w prawdę, iżby to, co najistotniejsze, stało się najprostszym, a przez to najdostępniejszym nawet dla umysłów dziecięcych, w których szczególnie jaśnieje odblask Twej Boskiej prostoty; nawiedź nas mocą Twego Ducha Stworzyciela, abyśmy umieli należycie uczyć wtedy zwłaszcza, kiedy otrzymamy misję głoszenia prawd wiary.

Użycz nam umiejętności zbliżania się do niedojrzałych jeszcze umysłów naszych uczniów, abyśmy byli podporą ich pięknych i świeżych porywów, abyśmy rozumieli ich błędy, znosili ich niesforność, zniżali się do ich poziomu nie zstępując z katedry naszych obowiązków, tak jak Ty to czyniłeś, o Panie, kiedy stawszy się podobnym do nas, nie przestałeś zasiadać na niebieskim tronie Boskości.

Nade wszystko jednak napełnij nas duchem miłości;

miłości ku Tobie, jedyny dobry Nauczycielu, byśmy się poświęcali służąc Tobie;

miłości do naszego zawodu, poczytując go za najszczytniejsze powołanie, a nie zwykłą tylko pracę;

miłości do prawdy, byśmy nigdy świadomie się jej nie sprzeciwiali;

miłości do dusz, które mamy kształtować i wychowywać dla prawdy i dobra;

miłości do uczniów, byśmy z nich uczynili wzorowych obywateli i wiernych synów Kościoła; byśmy kochali dzieci i młodzież uczuciem ojcowskim, wznioślejszym, roztropniejszym i czystszym niż miłość naturalna.

A Ty, Najświętsza Matko Maryjo, pod której okiem młody Jezus wzrastał w mądrości i w łasce, wstaw się za nami do Twego Boskiego Syna i uproś nam obfitość łask niebieskich, iżbyśmy pracowali na większą chwałę i cześć tego Syna, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen”[1].

 

 

 

 

Przyjście Syna Bożego jest okazją do pochylenia się nad Tajemnicą Wcielenia Bożego.

Przeżywając na nowo Tajemnicę miłości Boga do człowieka i przyjścia Syna Bożego, życzę błogosławieństwa i radości z posługi Słowa Bożego w katechezie szkolnej i parafialnej.

Szczęść Boże!

 

 

 

ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 

 


[1] Modlitwa ułożona przez Ojca Świętego Piusa XII  i ogłoszona  w: „Osservatore Romano” 29 grudnia 1957  r.

 

 

 


 

 

 

SPOTKANIA FORMACYJNE

KATECHETÓW DIECEZJI RADOMSKIEJ

W CZASIE PANDEMII

 

 

W związku z czasem pandemii i niemożliwością przeprowadzenia spotkań metodycznych (26-28 XI 2020) oraz niedzielnego dnia skupienia dla katechetów świeckich w pierwszą niedzielę adwentu (29 XI 2020) proponujemy Państwu:

 

 • zapoznanie się z treścią konferencji ks. Stanisława Łabendowicza pt. „Celebracja Eucharystii – piękno liturgii” i konferencji ks. Wojciecha Jaworskiego, w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania, pt. „Pozwól Bogu działać w życiu przez Maryję” oraz informacjami i ogłoszeniami, zamieszczonymi w Biuletynie Katechetycznym, dostępnymi pod linkiem:
  https://wydzial.katecheza.radom.pl/?-biuletyn-katechetyczny-nr-83-84-(189-190)-listopad-grudzien-2020,110
   
 • zapoznanie się z treścią konferencji ks. dr. Marcina Dąbrowskiego pt. „Eucharystia tajemnica celebrowana”:(kliknij ikonę, aby odtworzyć konferencję)

 

 • uczestnictwo w dwóch konferencjach ks. dr. Marka Dziewieckiego na dzień skupienia katechetów (29 XI 2020), dostępnych pod linkami:

– „Uzależnienia – radykalna utrata wolności”:
https://drive.google.com/file/d/137cqqisvAAL_oFqtO_A0rSFm29MsnH43/view?fbclid=IwAR2nAYIyqzVx_8MR59M0SdQrkOuSd52AcilDGuHNqEkUJ-ztQkFTvEwF0z8


– 
„Jak korzystać z wolności w pracy nad własnym charakterem?”:
https://drive.google.com/file/d/1b3hrFppEWGQORFsYTKEkVXukVmn3aaEE/view?fbclid=IwAR1OBydHhjGAHqB8NHRhiBhTkj6RXLPd0qYV3AVI7qiR6Goyh4dmNV-JwCI

 

 

 

Program duszpastersko-katechetyczny w roku 2020/2021 pt. Zgromadzeni na świętej wieczerzy, którego mottem biblijnym są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 16,32), ukazuje Eucharystię jako tajemnicę celebrowaną.

Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Euchristia stwierdził, że: „Kościół żyje dzięki Eucharystii” i dodał „słusznie Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom. Dlatego też Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości” (nr 1).

Celem programu jest pogłębienie świadomości tego, czym jest „święta i Boska liturgia” (KKK 1330) poprzez:

– poszerzenie wiedzy o teologii celebracji Eucharystii;

– prowadzenie refleksji nad pięknem liturgii;

– stałe rozwijanie pobożności eucharystycznej.

 

 

 


 

 

 

 

ODWOŁANIE

 

ZJAZDÓW METODYCZNYCH

I DNIA SKUPIENIA

 

 

 

 

PT. Szanowni Katecheci diecezji radomskiej

 

 

Informuję, że planowane na 19-21 listopada br. zjazdy metodyczne katechetów w rejonach oraz dzień skupienia katechetów świeckich zaplanowany na 29 listopada 2020 r. NIE ODBĘDĄ SIĘ z racji zagrożeń epidemicznych Covid 19.

 

 

W szkołach należy uczestniczyć w zdalnym nauczaniu religii.

 

Przypominam, że do podręczników ucznia i zeszytów ćwiczeń, poradników metodycznych oraz przewodników programowo-dydaktycznych i teczek pomocy (obrazy i ilustracje do katechez) zostały wydane płyty multimedialne i płyty z piosenkami, które są przydatne w zdalnym prowadzeniu lekcji religii.

 

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Kurii Diecezji Radomskiej

 

 

 


 

 

 

MATERIAŁY DLA KATECHETÓW

NA 94. TYDZIEŃ MISYJNY

 

 

 

Aby przejść do materiałów,

 

kliknij link: https://drive.google.com/drive/folders/1RLv44aH2ykdZlOKDJtWSvOAMCS7wFzMa

 

lub

 

zeskanuj kod qr:

 

 

Misyjne Materiały Formacyjne dla Dzieci: pobierz

 

Misyjne Materiały Liturgiczne: pobierz

 

Słowo ks. Bernarda Kasprzyckiego: pobierz

 

 

 


 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 26 września 2020 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA PT. KS. PREFEKTÓW,

SIÓSTR ZAKONNYCH

I KATECHETÓW ŚWIECKICH

 

  

Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu
ul. ks. Inf. Adama Staniosa 2 

 

 

 

PROGRAM

  

 

10.00 – Msza Święta koncelebrowana – kościół górny

 

10.50-11.10 – Wykład pt. Eucharystia zgromadzenie liturgiczne
                             
– ks. dr Wojciech Jaworski

 

11.10 –11.40 – Katecheza w kl. IV-VI SP
                              pt.
Eucharystia zgromadzeniem liturgicznym
                              – mgr Małgorzata Kopera, PSP 14  w Radomiu
                                                                                 – Integracyjna im. Jana Pawła II

 

 

11.45 – Aktualne problemy związane z katechezą

 

11.55 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 


 

 

 

MATERIAŁY
DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

 

 

Rozkład materiałów do dziennika elektronicznego dostępny jest
na stronie:

https://katechizmy.com.pl/autoinstalator/joomla/materialy-do-pobrania

 

 

 


 

 

  

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 29 sierpnia 2020 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA PT. KS. PREFEKTÓW,

SIÓSTR ZAKONNYCH

I KATECHETÓW ŚWIECKICH

 

  

Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu
ul. ks. Inf. Adama Staniosa 2 

 

 

 

PROGRAM

  

 

10.00 – Msza Święta koncelebrowana – kościół górny

 

10.50-11.05 – Wykład pt. Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy
                             
– ks. dr Marcin Dąbrowski

 

11.05 –11.20 – Program duszpastersko-katechetyczny:
                              Eucharystia tajemnicą celebrowaną 

 

 

 Wystąpienie Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
     w Radomiu

     – Wojciech Nalberski 

 

11.30 – Aktualne problemy związane z katechezą

 

11.50 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 


 

 

SPOTKANIA FORMACYJNE KATECHETÓW

DIECEZJI RADOMSKIEJ 

na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego 2020/2021
z uwagi na epidemię 
odbędą się w tzw. rejonach, w następującym porządku:

 

27 sierpnia

Kozienice: godz. 14.00, kościół pw. Świętej Rodziny

Opoczno: godz. 14.00, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Zwoleń: godz. 14.00, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego28 sierpnia

Końskie: godz. 14.00, kościół pw. Chrystusa Odkupiciela

Skarżysko-Kamienna: godz. 14.30, Ostra Brama – Bazylika

Starachowice: godz. 14.00, kościół pw. Trójcy Świętej29 sierpnia

Radom: godz. 10.00, kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia

 

Na spotkania formacyjne katechetów diecezji radomskiej – zapraszamy:

PT. Ks. Prefektów i Wikariuszy,  Siostry zakonne i Katechetów świeckich.

 

 


 

 

 

 

 

KARTA PERSONALNA KATECHETY

(kliknij ikonę, aby pobrać plik)

 

 

 

                    

 

 

 

 


 

 

 

AKTUALNE INFORMACJE

WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ 

 

 

 

1. Wydział Katechetyczny od 10 sierpnia 2020 r. jest dostępny w godz. 9.00-13.00.

 

Od poniedziałku, 10 sierpnia 2020 r., będą wydawanie misje do nauczaniu katechezy w szkołach.

 

Po misje powinien zgłosić się ks. Proboszcz i omówić w Wydziale Katechetycznym sprawę katechezy na terenie parafii. Może to być osoba zainteresowana ze stosownym pismem od ks. Proboszcza po uprzednim tel. poinformowaniu.

 

Prosimy PT. Księży, Siostry zakonne, osoby świeckie o zachowanie wszelkich reguł bezpieczeństwa epidemicznego (maseczki, dezynfekcja rąk oraz miejsc, zachowanie odległości w poczekalni na korytarzu). Prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie się do wymagań organizacyjnych. Osoby z temperaturą lub infekcją nie powinny wchodzić do Wydziału Katechetycznego.

 

UWAGA: Wejście do Kurii i Wydz. Kat. – wyłącznie przez dziedziniec od ul. Tybla.

 

W Wydziale Katechetycznym przyjmujemy tylko konieczne sprawy do załatwienia, a wszystkich katechetów zachęcamy do kontaktu telefonicznego (48 340 62 38) w godz. 9.00-13.00 albo mailowego: webmasterwydzial@petrus.opoka.org.pl) w godz. 9.00-13.00.

 

Dyrektor Wydziału Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 11.15 – 12.30; tel. 48/3406239.

 

Dziękujemy za zrozumienie dla wprowadzanych zmian.

 

 

2. Zjazdy formacyjne katechetów Diecezji Radomskiej na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego 2020/2021 z uwagi na epidemię odbędą się w ostatnich dniach sierpnia w tzw. rejonach.

 

Informacje będą podane na str. intern, Wydz. Kat. i Biuletynie Katechetycznym i Kurialnym.

 

 

3. Informacja o studiach teologiczno-katechetycznych.

 

W Diecezji Radomskiej istnieje konieczność przygotowania osób świeckich i zakonnych do katechezy szkolnej. Proponujemy 5-letnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne i 3-semestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Radomiu pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Zajęcia odbywają się co tydzień w piątki i soboty. Dokumenty można składać do 25 września 2020 roku w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1). Prosimy PT. Księży Proboszczów o zgłaszanie osób świeckich i zakonnych, zainteresowanych podjęciem studiów teologiczno-katechetycznych. Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych umożliwia:

 • uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych (studia podyplomowe) oraz szkołach średnich (studia magisterskie);
 • uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
 • pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

 

 

 


 

 

 

PODRĘCZNIKI DO RELIGII 

obowiązujące w diecezji radomskiej

 

 

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

 

na bazie Programu nauczania religii z 2010 r. i 2018 r.
zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

PRZEDSZKOLE

 

– „KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

• 3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12

• 5-latki – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

• 6-latki (Kl. „0”) – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0


 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

– „ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM” – nr programu AZ-1-01/18

• NOWY – Kl. I – BÓG NASZYM OJCEM – AZ-11-01/18-RA-1/20

 

– „W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

• Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – AZ-12-01/10-RA-8/13

• Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – AZ-13-01/10-RA-5/14

 

– „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” – nr programu AZ-2-01/18

• NOWY – Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – AZ-21-01/18-RA-2/20

 

– „POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10

• Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13

• Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – AZ-23-01/10-RA-2/15

 

– „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

• Kl. VII (Kl. I gim.) – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – AZ-31-01/10-RA-6/13

• Ki. VIII (Kl. II gim.) – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13


 

LICEUM I TECHNIKUM

 

– „Z BOGIEM W DOROSŁE ŻYCIE” – nr programu AZ-3-01/18

• NOWY – Kl. I lic. i tech. – W POSZUKIWANIU WIARY I WOLNOŚCI – AZ-31-01/18-RA-3/20

 

– „ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10 (po kl. VIII szkoły podstawowej)

• Kl. II lic. i tech.(Kl. I lic. i tech.) – ŚWIADEK CHRYSTUSA W KOŚCIELE – AZ-41-01/10-RA-7/13

 

– „ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10 (po kl. III gimnazjum)

• Kl. II lic. i tech. – ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE – AZ-42-01/10-RA-11/13

• Kl. III lic. i kl. IV tech. – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – AZ-43-01/10-RA-3/15

• Kl. III tech. – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)

 

 

 

UWAGA:

Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, w roku szkolnym 2020-2021 w klasie II liceum i technikum po klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się program i podręcznik dla klasy I liceum i technikum. Natomiast w klasie II liceum i technikum po klasie III gimnazjum obowiązuje bez zmiany program i podręcznik dla klasy II liceum i technikum.

W klasie I i klasie V szkoły podstawowej oraz w klasie I liceum i technikum obowiązuje program nauczania religii z 2018 roku i podręcznik przygotowany na jego podstawie.

Pozostałe podręczniki do katechizacji szkolnej na rok szkolny 2020/2021 nie ulegają zmianom.

 

 

 


 

 

 

INFORMACJA DLA KATECHETÓW

 

 

 

Informujemy, że planowane rekolekcje dla katechetów w Kałkowie (22-24 maja br.) oraz w Turnie-Emaus (12-14 czerwca br.) z racji epidemii są odwołane.

Wpłacone zaliczki zostają zachowane i uwzględnione na poczet rekolekcji przyszłorocznych.

Osoby, które zapisały się na odwołane turnusy w maju i czerwcu, mają zaliczone rekolekcje i uwzględnione w karcie formacyjnej oraz zaświadczeniach rocznych.

 

 

 


 

 

 

PLAN PRACY KATECHETYCZNEJ 2020-2021
(kliknij ikonę, aby pobrać plik)

 

 

    

  

 

 


 

 

 

 

UWAGA MATURZYŚCI!

 

MSZA ŚWIĘTA (ONLINE) DLA MATURZYSTÓW

 

22 KWIETNIA 2020 R., GODZ. 18.00

KATEDRA RADOMSKA – PRZEWODNICZY BISKUP HENRYK TOMASIK

 

 

W środę, 22 kwietnia br., czyli w dniu planowanej pielgrzymki tegorocznych maturzystów Diecezji Radomskiej na Jasną Górę, o godz. 18.00 w Katerze pw. Opieki NMP w Radomiu zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Maturzystów. Na jej zakończenie będzie odmówiony „Akt Zawierzenia” Matce Bożej z pasterskim błogosławieństwem. Modlitwie będzie przewodniczył Biskup Henryk Tomasik.

Eucharystia będzie transmitowana na stronach internetowych Diecezji Radomskiej (www.diecezja.radom.pl) i Katedry (www.katedra.radom.pl).

 

Tego samego dnia, o godz. 20.30 w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego odbędzie się Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa w intencji Maturzystów. Modlitwa będzie transmitowana na profilu facebookowym Duszpasterstwa Akademickiego w Radomiu.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy Maturzystów, jak również Rodziców, Rodzeństwo, Dyrekcje i Nauczycieli Szkół, Księży i Katechetów oraz przyjaciół, bliskich, i tych wszystkich, którzy pragną włączyć się w modlitwę zawierzenia Bogu młodych ludzi przed egzaminem dojrzałości i ważnymi życiowymi decyzjami.

 

 

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

  

Ks. dr Stanisław Piekielnik

(koordynator Pielgrzymki Maturzystów)

 

 

 


 

 

 

 

INFORMACJA DLA KATECHETÓW

 

 

Informujemy, że planowane na 16-18 kwietnia br. spotkania metodyczne katechetów w 7 rejonach diecezji radomskiej z racji epidemii są odwołane.


 

- ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

 

 


 

 

 

INFORMACJE

O SPOSOBIE FUNKCJONOWANIA

WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO

KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

od 16. marca 2020 r. do odwołania


 

 

Wydział Katechetyczny

 

 • dla księży i osób zakonnych - dostępny w godz.9.00-13.00 (z zachowaniem wszelkich reguł bezpieczeństwa);
   
 • dla osób świeckich – dostępny jedynie po uprzednim umówieniu wizyty w godz. 9.00-13.00. 

 

 

UWAGA: Wejście do kurii – wyłącznie przez dziedziniec od ul. Tybla.

 

 

W Wydziale Katechetycznym przyjmujemy tylko konieczne sprawy do załatwienia, a wszystkich katechetów zachęcamy do kontaktu telefonicznego (48 340 62 38) w godz. 9.00-13.00 albo mailowego: webmasterwydzial@petrus.opoka.org.pl) w godz. 9.00-13.00.


 

Dziękujemy za zrozumienie dla wprowadzanych zmian.

 

 

 

 


 

 

 

UWAGA! PILNE!

 

 

Katecheci świeccy diecezji radomskiej,


DZIEŃ SKUPIENIA KATECHETÓW planowany na godz. 10.00 w najbliższą niedzielę 15 marca 2020 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu z powodu zagrożenia epidemiologicznego zostaje ODWOŁANY!

 

 

 

Wydział Katechetyczny
Kurii Diecezji Radomskiej

 

 

 

 


 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

W imieniu JE Ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej zaprasza PT. Czcigodnych Księży Prefektów i Księży Wikariuszy oraz Katechetów świeckich, uczących w szkołach ponadpodstawowych w Radomiu i odpowiedzialnych za szkolne rekolekcje wielkopostne dla młodzieży w dn. 18-20 marca 2020 r., na spotkanie organizacyjne, które odbędzie we wtorek 10 marca 2020 r. o godz. 19.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, ul. Młyńska 23/25 (aula Bpa Edwarda Materskiego, II piętro, nad Radiem Plus).

 

 

Dyrektor
Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej

 

Ks. prof. KUL dr hab. Stanisław Łabendowicz

 

 

 


 

 

 

 

WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

zaprasza w sobotę 11 stycznia 2020 r.

 

na:

  

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH

I SIÓSTR ZAKONNYCH

 

  

w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu
ul. Młyńska 23/25
 

 

 

 

PROGRAM

  

 

9.30 – Msza Święta koncelebrowana – kaplica seminaryjna

 

10.30-11.00 – Wykład pt. Eucharystia jako uczta
                             
– ks. mgr Michał Podsiadły

 

– Jak przygotować uczniów do udziału we Mszy Świętej?
    – katecheci dzielą się doświadczeniem

 

11.00-11.25 – Kawa, herbata – refektarz

 

11.30 – Katecheza pt. Msza Święta ucztą Pańską
                
– mgr Iwona Chrząstowska oraz uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej
                    w Natolinie

 

12.15 – Ogłoszenia i aktualne problemy związane z katechezą

 

12.30 – Podsumowanie i błogosławieństwo na zakończenie spotkania

 

 

 

 

 

Strony: 1 2 3 Następna »