A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 40-41 (146-147) sierpień - wrzesień 2016

 

 

PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA PŁYNĄCE Z XXXI ŚDM W KRAKOWIE

 

W dniach od 27 do 31 lipca 2016 roku w Krakowie odbywały się XXXI Światowe Dni Młodzieży, których hasłem były słowa Pana Jezusa z Kazania na Górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Papież Franciszek podczas spotkań z wiernymi wskazywał, że Pan Bóg na różne sposoby okazuje swoje miłosierdzie, natomiast ludzie są zobowiązani do szerzenia miłosierdzia w świecie. Ojciec Święty zachęcał też do kultywowania tradycji i tożsamości narodowej, ale jednocześnie uzmysławiał, że należy pamiętać i wspominać tylko to, co dobre. Rozpamiętywanie tego, co złe, zarówno przez osobę jak i naród, prowadzi do negatywnych myśli i czynów, czasem staje się powodem konfliktów w rodzinie, narodzie lub świecie. Zadaniem wszystkich Polaków jest dbałość o pokój w kraju i na świecie, a także troska o życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. Również krzewienie wiary pomaga w przekształcaniu oblicza współczesnego świata i szerzenia orędzia miłosierdzia. Papież Franciszek podkreślał także, że w tej wędrówce do Boga towarzyszy Matka Boża oraz błogosławieni i święci, tacy jak: św. Jan Paweł II i św. Faustyna. To oni wspomagają w codziennym życiu, wstawiają się u Bogu oraz dają przykład w życiu i śmierci. Ojciec Święty mówił, że dla młodych ludzi wzorem powinni stać się również rodzice i dziadkowie, szczególnie zaś mamy i babcie, które swoim doświadczeniem życiowym i radą wspierają ich we wzroście w wierze. Młodzi ludzie w życiu rodzinnym i małżeńskim oprócz miłości powinni okazywać sobie szacunek. Papież Franciszek zachęcał, aby małżonkowie nigdy nie kończyli dnia będąc skłóconymi i zawsze pamiętali o trzech słowach: proszę, dziękuję, przepraszam. Podczas spotkania z małymi pacjentami, ich rodzicami oraz personelem szpitala w Prokocimiu wskazał, że życie na ziemi oprócz radości niesie również smutek i cierpienie, a o Bogu świadczy się niosąc pomoc innym.  Ojciec Święty podkreślił, że poprzez pomaganie innym wzrastamy w człowieczeństwie, a to otwiera drogę do życia wiecznego. Dlatego też „kto pełni uczynki miłosierdzia, nie boi się śmierci”[1]. Tak jak nie bał się jej św. Maksymilian Maria Kolbe, którego celę śmierci odwiedził Ojciec Święty podczas wizyty w obozie Auschwitz. Jego spotkanie z byłymi więźniami oraz pobyt w obozie w Birkenau przypomniały, jak ważna jest miłość okazywana drugiemu człowiekowi. Natomiast wpis Papieża do księgi pamiątkowej: „Panie, miej litość nad Twoim ludem! Panie, przebacz tyle okrucieństwa” podkreśla, że konieczne jest głoszenie Bożego miłosierdzia i potrzebni są orędownicy tegoż miłosierdzia, gdyż wiele jest grzechów i grzeszników na tym świecie. Zadaniem Kościoła jest pochylenie się nad dramatem i cierpieniem narodów oraz każdego człowieka, gdyż właśnie w chorym, cierpiącym, głodnym, bezdomnym, poniżanym i wyzyskiwanym jest Jezus Chrystus. Papież Franciszek w spotkaniach z młodymi na Krakowskich Błoniach, na Campus Misericordiae czy w oknie papieskim Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3, zachęcał do czynienia uczynków miłosierdzia, co do duszy i co do ciała. Każdy ochrzczony otrzymał Ducha Miłości i jest powołany do szerzenia miłosierdzia słowem, czynem i modlitwą. Potrzebne jest wyjście ze swoich ograniczeń, bo – jak mówił papież Franciszek – „Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze «poza». Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś”[2]. Ojciec Święty prosił, aby młodzi ludzie, tak jak celnik Zacheusz byli odważni i pokonywali przeszkody w swoim życiu, nosząc właśnie takie „wyczynowe buty”. Oprócz odwagi powinni mieć dobrą pamięć, aby pamiętali, że są dziećmi Boga i do Niego pielgrzymują. Papież w ten sposób mobilizuje młodych ludzi do zawierzenia swojego życia Bogu, ufności w Jego opatrzność oraz wzajemnego wpierania się we wspólnocie Kościoła. Ponadto mocno podkreśla, że miłosierdzie to dawanie siebie innym na wzór Chrystusa, który ofiarowuje się w swoim słowie i Eucharystii. Tak więc przesłanie Bożego Miłosierdzia stanowi bardzo konkretny program życia, który wymaga od młodych ludzi określonego sposobu postępowania.

 

Zadania dla katechetów i duszpasterzy:

– przybliżyć nauczanie papieża Franciszka o miłosierdziu;

– ukazywać, że Eucharystia i sakrament pokuty, modlitwa i Słowo Boże umacniają w drodze do Boga;

– wskazywać znaczenie wspólnoty (rodziny, parafii, ruchów, grup i stowarzyszeń) w życiu chrześcijańskim;

– kształtować chrześcijańską nadzieję;

– uczyć okazywania miłosierdzia: słowem, czynem i modlitwą;

– zawierzyć życie Jezusowi Miłosiernemu i Matce Miłosierdzia oraz wstawiennictwu świętych i błogosławionych.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 [1] Wszystkie wystąpienia Ojca Świętego w Polsce, http://episkopat.pl/sdm-2016-wystapienia-ojca-swietego/, z dn. 10.08.2016.

[2] Tamże.

 

 


 

 

ZAMIEŃCIE KANAPĘ NA BUTY WYCZYNOWE

(Propozycja konferencji dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania)

 

Droga młodzieży!
Za nami czas wakacji i odpoczynku. Czas wakacyjnych wyjazdów i spotkań. Wielu spośród was na pewno w czasie wakacji odwiedziło wiele ciekawych i pięknych miejsc, spotkało nowych przyjaciół. Wakacyjne dni oprócz odpoczynku są dla nas zawsze doskonałą okazją do spotkania z Panem Bogiem. Na pewno wielu spośród was wzięło udział w rekolekcjach oazowych, obozach parafialnych czy pielgrzymowało pieszo do Matki Bożej w Częstochowie. Tegoroczne wakacje były jednak pod pewnym względem szczególnie wyjątkowe. W dniach od 27 do 31 lipca odbywały się w naszej Ojczyźnie Światowe Dni Młodzieży z udziałem prawie dwóch miliona waszych rówieśników. Szczególnym Gościem był na nich papież Franciszek. Wielu z was na pewno czynnie zaangażowało się w organizację tego wydarzenia poprzez udział w grupach wolontariatu, które działały przy waszych parafiach. Niewątpliwie był to czas szczególny dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla was, którzy mogliście doświadczyć piękna spotkania z młodzieżą, która przybyła do nas z najdalszych zakątków świata oraz tego, jak piękne jest chrześcijaństwo przeżywane we wspólnocie. Nie obyło się na pewno bez trudu i wysiłku a także jakiegoś osobistego poświęcenia.
Światowe Dni Młodzieży są już za nami. Do tego, by oprócz pięknych wspomnień pozostało po nich coś więcej, potrzeba nam na nowo wsłuchiwać się w to, co mówił do nas Ojciec Święty. Na pewno macie jakieś swoje ulubione i szczególnie ważne słowa, które zapadły wam w pamięć. Na początku roku szkolnego, kiedy rozpoczynamy również czas naszego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania trzeba nam przejąć się słowami papieża Franciszka, które skierował do młodych całego świata w Campusie Misericordiae w czasie czuwania, 30 lipca. Słowa, które są dla nas wszystkich zachętą, ale i przestrogą, przed popadaniem w lenistwo, które owocuje w nas smutkiem i utratą wolności. Ojciec Święty mówił wówczas: Ale jest też w życiu inny, jeszcze bardziej niebezpieczny paraliż, często trudny do rozpoznania, którego uznanie sporo nas kosztuje. Lubię nazywać go paraliżem rodzącym się wówczas, gdy mylimy szczęście z kanapą! Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa – jak te, które są teraz, nowoczesne, łącznie z masażami usypiającymi – które gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat gier wideo i spędzania wielu godzin przed komputerem. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu. Kanapa sprawiająca, że zostajemy zamknięci w domu, nie trudząc się ani też nie martwiąc. „Kanapa-szczęście (po polsku)” jest prawdopodobnie cichym paraliżem, który może nas zniszczyć najbardziej; a najbardziej młodych. A dlaczego tak się dzieje, jak to ojcze możliwe? No bo po trochu, nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się ospali, stajemy się ogłupiali, otumanieni.
Stojąc na progu roku naszego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania, trzeba rozważyć słowa Ojca Świętego, które wypowiedział w czasie homilii na Mszy świętej posłania. Niech one staną się myślą przewodnią naszych przygotowań. Ojciec Święty mówił do młodych: Kiedy w życiu zdarza nam się, że mierzymy nisko zamiast wysoko, może nam pomóc ta wspaniała prawda: Bóg jest wierny w miłości względem nas, a nawet nieustępliwy. Pomoże nam myśl, że kocha nas bardziej, niż my kochamy samych siebie, że wierzy w nas bardziej, niż my wierzymy w siebie, że zawsze nam „kibicuje” jako najbardziej niezłomny z fanów. Zawsze czeka na nas z nadzieją, nawet gdy zamykamy się w naszych smutkach, ciągle rozpamiętując doznane krzywdy i przeszłość. Ale przywiązywanie się do smutku nie jest godne naszej postury duchowej! (...) Mogą się z was śmiać, bo wierzycie w łagodną i pokorną moc miłosierdzia. Nie bójcie się, ale pomyślcie o słowach tych dni: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Mogą was osądzać, że jesteście marzycielami, bo wierzycie w nową ludzkość, która nie godzi się na nienawiść między narodami, nie postrzega granic krajów jako przeszkody i zachowuje swoje tradycje bez egoizmu i resentymentów. Nie zniechęcajcie się: z waszym uśmiechem i otwartymi ramionami głosicie nadzieję i jesteście błogosławieństwem dla jednej rodziny ludzkiej, którą tutaj tak dobrze reprezentujecie!
Drugi warunek. Skoro jestem nadzieją przyszłości i pamiętam o przeszłości, to zostaje teraźniejszość. Jaki mam być w teraźniejszości? Masz być odważny, śmiały, nie przestraszyć się. Wysłuchaliśmy świadectwa, pożegnania, będącego pożegnaniem świadectwa naszego kolegi, którego pokonał rak. Chciał być tutaj z nami, ale nie udało mu się. Jednak był odważny: z odwagą stawił czoła i z odwagą dalej walczył, mimo najgorszych z możliwych okoliczności. Tego młodego człowieka nie ma tu dzisiaj, jednak ten młody człowiek zasiał nadzieję na przyszłość. Zatem, w teraźniejszości: odwaga i śmiałość. Jasne?

 

 

Ks. Wojciech Wojtyła

 

 


 

 

OGŁOSZENIA

 

  1. Nowy rok duszpastersko-katechetyczny 2016/2017 w diecezji radomskiej będzie przeżywany pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Jest on kontynuacją tematyki chrzcielnej czteroletniego Programu duszpasterskiego (2013-2017), którego myślą przewodnią są słowa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Czwarty rok programu podejmuje tematykę skutków i owoców zjednoczenia z Chrystusem w chwili chrztu świętego.
  2. W dniach od 11 do 17 września 2016 r. obchodzić będziemy kolejny Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego pod hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. Do parafii zostały przekazane pomoce przygotowane przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, a wśród nich teksty liturgiczne, konferencje do rodziców i wychowawców oraz konspekty katechez dla katechetów na poszczególne etapy edukacyjne. Tydzień Wychowania to czas przygotowania do uroczystości św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. PT. Księży Proboszczów i Duszpasterzy prosimy, aby w tym tygodniu organizować Msze święte dla dzieci, młodzieży i rodziców z krótką homilią oraz konferencją na temat chrześcijańskiego wychowania. Należy wprowadzić dzieci i młodzież w program wychowawczy w nowym roku szkolnym i katechetycznym.
  3. Przypominamy, że bezpośrednio odpowiedzialnym za katechezę w szkole jest PT. Ksiądz Proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła lub przedszkole. Obowiązkiem Księdza Proboszcza jest organizowanie spotkań z katechetami, omawianie i rozwiązywanie zaistniałych problemów, planowanie dzieła katechizacji. Ponadto Ksiądz Proboszcz troszczy się o dostarczanie katechetom przesyłanych przez Wydział materiałów katechetycznych, wizytowanie przynajmniej raz w roku katechetów pracujących na terenie parafii. Wraz z kończącym się rokiem szkolnym winien on przedstawić w Wydziale Katechetycznym w formie pisemnej opinię o katechecie pracującym w parafii.
  4. W wielu szkołach aktualnie trwają zapisy na lekcje religii lub etyki na rok szkolny 2016/2017. Warto zachęcać dzieci, młodzież i rodziców do wyboru nauczania religii, które dla wszystkich ludzi wierzących stanowi ważny obowiązek moralny.
  5. Prosimy, aby PT. Księża Proboszczowie zatroszczyli się o katechezę w oddziałach przedszkolnych dla 3- i 4-latków oraz 5-latków i 6-latków na rok szkolny 2016/2017. Obowiązkowa edukacja przedszkolna dla 5-latków obejmuje również nauczanie religii, natomiast w wielu przedszkolach publicznych brakuje katechezy. W nowo powstałych przedszkolach prywatnych należy omówić z rodzicami i dyrekcją możliwość realizacji katechezy, bowiem powinna to być wspólna inicjatywa rodziców i duszpasterzy.
  6. Przypominamy, że zgodnie ze wskazaniami Komisji Wychowania Episkopatu Polski przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz Sakramentu Bierzmowania w klasie III gimnazjum, wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących i wymaga wcześniejszego rozplanowania.
  7. Przypominamy, że zostały przekazane do parafii ankiety o rekolekcjach dzieci i młodzieży. Należy przeprowadzić ocenę rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży za ubiegły rok szkolny i katechetyczny. Obecnie trzeba zaplanować rekolekcje na nowy rok szkolny 2016/2017, bowiem wymagają one szczególnej troski duszpasterskiej uwzględniającej uczniów, jak również nauczycieli i wychowawców. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich zespołów osób do realizacji i koordynacji rekolekcji na terenie szkoły i parafii.
  8. Przed wakacjami do parafii zostały przekazane karty personalne dla katechizujących księży oraz katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Prosimy wszystkich katechetów o ich wypełnienie i dostarczenie do Wydziału. Przypominamy o systematycznym uzupełnianiu dokumentacji gromadzonej w Wydziale Katechetycznym, np. w związku z uzyskaniem dodatkowego wykształcenia czy prowadzonym doskonaleniem zawodowym.
  9. Serdecznie zapraszamy wszystkich PT. Katechetów do udziału w diecezjalnych konkursach katechetycznych: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Wszyscy jesteśmy misjonarzami” – 15.03.2017; Konkurs kl. IV-VI pt. „Dobry jak chleb – Święty Brat Albert Chmielowski” – 17.05.2017; Konkurs dla gimnazjum pt. „Idźcie i głoście” – 25.04.2017, Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych pt. „Wszyscy jesteśmy misjonarzami” – 29.03.2017; Olimpiada Teologii Katolickiej pt. „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca”: I etap – szkolny: 23.11.2016; II etap – diecezjalny: 12.01.2017; III etap – ogólnopolski: 23.03-25.03.2017 (w Lublinie).
  10. Wydział Katechetyczny przesłał do PT. Księży Proboszczów kwestionariusze sprawozdań wrześniowych na rok szkolny 2016/2017. Wypełniony kwestionariusz należy przekazać do Wydziału Katechetycznego Kurii /osobiście lub listownie/ do 30 września 2016 r.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin