A A A

"Biuletyn katechetyczny" nr 42 (148) październik 2016

 

 

PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA DO KATECHETÓW

 

W dniach od 23 do 25 września 2016 r. odbywał się w Rzymie Jubileusz Katechetów. Przemawiając do katechetów, którzy przybyli z całego świata, Ojciec Święty Franciszek mówił o ich roli w szerzeniu nauki Chrystusowej w świecie. W homilii[1], wygłoszonej na Placu Świętego Piotra 25 września 2016, przypominał, że ich podstawowym zadaniem jest głoszenie Ewangelii oraz świadczenie o Chrystusie swoim życiem. Wskazał, że wszyscy katecheci są: „wezwani, by niestrudzenie stawiać na pierwszym miejscu zasadnicze przepowiadanie wiary: Pan zmartwychwstał”. Odwołując się do listu św. Pawła do Tymoteusza, papież Franciszek wyjaśnił, w jaki sposób powinno się wykonywać to zadanie. Jego zdaniem, trzeba, aby każdy katecheta „zachował przykazanie bez skazy i bez zarzutu” (1Tm 6,14). Katecheci, głosząc naukę o Chrystusie Zmartwychwstałym, powinni czynić to z oddaniem, pamiętając o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Ojciec Święty mówił do katechetów: „Zawsze jesteśmy wezwani, aby żyć i głosić nowość miłości Pana: «Jezus naprawdę cię kocha, takim jakim jesteś. Uczyń Mu miejsce: pomimo rozczarowań i ran życia, pozwól, aby ciebie kochał. On ciebie nie zawiedzie». Głoszenie bezgranicznej miłości Boga do człowieka oraz mówienie o Jego niezgłębionym miłosierdziu jest wezwaniem, przed którym stoją i z którym, na co dzień mierzą się katecheci. Powinni oni pamiętać, że «Boga-Miłość głosi się miłując»”. Papież Franciszek, odnosząc się do trudów ludzkiego życia, nawiązał do osoby Łazarza oraz bogacza z przypowieści św. Łukasza (por. 16,19-31.). Obie te postaci ukazują współcześnie żyjących ludzi, do których z Dobrą Nowiną o Bogu mają dotrzeć katecheci. Postać bogacza przypomina osoby, które cierpią na poważną ślepotę i nie widzą nic ani nikogo poza sobą. Są to ludzie, którzy tworzą swój własny „zezowaty” świat. Natomiast Łazarz jest jedyną postacią we wszystkich przypowieściach Jezusa nazwaną z imienia. Jego imię oznacza „Bóg pomaga”. Jest przykładem osób cierpiących, chorych i odrzuconych, do których z Dobrą Nowiną i pomocą duchową oraz wsparciem materialnym mają dotrzeć katecheci. Według Papieża, katecheci są powołani, by służyć Bogu niosąc pomoc ludziom. Swoją postawą i dawanym świadectwem mają zachęcać chrześcijanin, aby wychodzili do innych ludzi nie tylko ze Słowem Bożym, ale i miłością oraz konkretną pomocą. Wówczas trud ziemskiej wędrówki stanie się lżejszy i zostanie pokonany egoizm, obojętność i to wszystko, co promuje współczesny świat. Papież Franciszek wskazuje, że postawa Łazarza i jego pokora są wzorem dla katechetów. Każdy z katechetów ma być cichy i pokorny, a jednocześnie głosić Boga z wielką mocą i przykładem własnego życia. Ojciec Święty przypomina katechetom, że jako „słudzy słowa Jezusa jesteśmy wezwani, by nie afiszować się pozorami i nie dążyć do chwały. Nie możemy też być smutni i żałośni. Nie jesteśmy prorokami nieszczęścia, lubującymi się w tropieniu zagrożeń i zboczeń. Nie jesteśmy ludźmi, którzy okopują się w swoich środowiskach, wydając gorzkie osądy na temat społeczeństwa, Kościoła, na temat wszystkiego i wszystkich, skażając świat negatywnością. Płaczliwy sceptycyzm nie jest cechą ludzi będących w zażyłości ze Słowem Bożym”. W ten sposób papież Franciszek uświadamia katechetom, że są głosicielami radosnej nowiny o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Cechą wyróżniająca ich spośród innych pseudo głosicieli jest właśnie miłość i świadczenie o Chrystusie, nawet po oddanie swojego życia. Zdaniem Ojca Świętego, „Ten, kto głosi nadzieję Jezusa niesie radość i widzi daleko, ma przed sobą horyzonty, nie ma muru, który go zamyka, widzi daleko, ponieważ potrafi patrzeć poza zło i problemy. Widzi jednocześnie dobrze z bliska, ponieważ jest wrażliwy na bliźniego i jego potrzeby”. Dlatego papież Franciszek zachęca katechetów, aby żyli pełnią życia Chrystusowego, jako dzieci Boże nieśli światło w mroki życia codziennego dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz opiekunów, nauczycieli i wychowawców. Jest wiele miejsc, do których należy zanieść Dobra Nowinę i wiele sposobów, poprzez które można świadczyć o Bogu swoim życiem. Na zakończenie Jubileuszu Katechetów Ojciec Święty Franciszek życzył, aby Pan Bóg dał łaskę, „byśmy codziennie byli odnowieni radością pierwszego przepowiadania: Jezus umarł i zmartwychwstał, Jezus kocha nas osobiście!”. Mówił też: „Niech nam daje siłę do życia i głoszenia przykazania miłości, przezwyciężając ślepotę pozorów i smutki światowe. Niech nas uczyni wrażliwymi na ubogich, którzy nie stanowią dodatku do Ewangelii, ale są jej centralną stroną, zawsze przed wszystkimi otwartą”.

 

Zadania dla katechetów i duszpasterzy:

– przybliżyć nauczanie papieża Franciszka o roli i zadaniu katechetów;

– ukazywać, że modlitwa, sakramenty i życie we wspólnocie Kościoła pomagają w drodze do Boga;

– wskazywać na znaczenie małych wspólnot (rodziny, parafii, ruchów, grup i stowarzyszeń) w kształtowaniu i umacnianiu wiary chrześcijańskiej;

– uczyć okazywania swojej wiary poprzez słowo, czyn oraz modlitwę.

 

 

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 


[1] Homilia Ojca Świętego Franciszka, Rzym, 25 września 2016 r., http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl/roma/grandi-eventi/2016-09-25-catechisti.html, z dn. 01.10.2016.

 

 


 

 

ZAPROSIĆ DUCHA ŚWIĘTEGO DO SWOJEGO ŻYCIA

 

Myślę, że każdy z Was tu obecnych, przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, ma pewną świadomość, kim jest Duch Święty. Od razu na myśl przychodzi znak krzyża, który wykonujemy na początku i na zakończenie naszej codziennej modlitwy. Mówimy wtedy: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. W miarę łatwo przychodzi nam odkryć w Ojcu – Boga Stworzyciela, w osobie Syna – zobaczyć Jezusa, Jego ofiarę na krzyżu i zmartwychwstanie. Trudniej nam jednak zrozumieć, kim jest trzecia Osoba Trójcy Świętej – Duch Święty. Bez wątpienia, jest to niełatwa przeszkoda do pokonania. Zmagamy się z nią już od wczesnych lat dzieciństwa. Kiedyś, poproszony przez rodziców, próbowałem przybliżyć ich dziecku Osobę Ducha Świętego. Na koniec mojej próby wyjaśnienia, pełnej różnych porównań i skojarzeń, zapytałem chłopca, jak teraz rozumie postać Ducha Świętego? W odpowiedzi zobaczyłem uniesione ręce i usłyszałem długie Uuuuuuuuu! Okazało się, że było to nawiązanie do bajki o duchu Kacperku... Niestety, takie dziecinne wyobrażenie o Duchu Świętym może nam towarzyszyć również w późniejszych latach naszego życia. Ta trudność sprawia, że częściej wzywamy w naszych modlitwach Boga Ojca oraz Syna Bożego – Jezusa niż Ducha Świętego. Pomyśl: kiedy ostatnio wzywałeś pomocy Ducha? A może trzeba inaczej zapytać: czy w ogóle modlisz się do Ducha Świętego?
Już na początku przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania powinniśmy nieustannie podejmować trud odkrywania obecności Bożego Ducha w swoim życiu i starać się z Nim zaprzyjaźnić. Pismo Święte ukazuje Ducha Świętego, który działa od początku stworzenia świata i człowieka. Jest obecny jako ożywcze tchnienie, obłok, lekki powiew, ogień, gołębica. Nowy Testament pokazuje Bożego Ducha jako Osobę, Pocieszyciela, który przekazuje prawdę, wyjaśnia, poucza, prowadzi wspólnotę Kościoła. To On pomaga nam się modlić, otwiera nas na przyjęcie Bożej łaski, umacnia naszą wiarę, daje odwagę, pozwala zrozumieć wiele życiowych sytuacji oraz dostrzegać działanie Boga w naszym życiu.
Rodzice w czasie chrztu świętego wyznali w waszym imieniu wiarę również w Ducha Świętego, prosząc, aby uczynił wasze ciała swoim mieszkaniem i był obecny w waszym życiu. Teraz nadchodzi czas, kiedy już sami świadomie będziecie mogli w sakramencie bierzmowania ponowić to zaproszenie Ducha Świętego do własnego życia. Przygotowanie do bierzmowania jest świetną okazją do tego, aby nie tylko zdobyć wiedzę na temat Ducha, ale również odkryć Jego obecność w swoim życiu. Zachęcam was, abyście już dziś rozpoczęli swoją przygodę z Bożym Duchem. On pragnie być waszym przyjacielem, doradcą, przewodnikiem na drogach życia. Kiedy zaczniecie się do Niego modlić, będzie obdarzał was swoimi darami: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej (Youcat 310). Otwarci na działanie Ducha zaczniecie także doświadczać owoców Jego obecności, takich jak: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie (por. Ga 5,22-23). Dlatego już dziś poczujmy się zaproszeni do nieustannej modlitwy – dialogu z Duchem Świętym. Apostołowie w czasie Pięćdziesiątnicy otrzymali moc z wysoka – Ducha Świętego, aby głosić i świadczyć swoim życiem o Jezusie. Sakrament bierzmowania to taka osobista Pięćdziesiątnica – zesłanie Ducha Świętego na każdego z was. Niech zatem On was uzdolnia, do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad w codziennym życiu.

 

 

Ks. Sławomir Molendowski

 

 


 

 

OGŁOSZENIA

 

 1. Rok duszpastersko-katechetyczny 2016/2017 w diecezji radomskiej jest przeżywany pod hasłem „Idźcie i głoście”. Jest on kontynuacją tematyki chrzciel­nej czteroletniego Programu duszpasterskiego (2013-2017), którego myślą przewodnią są słowa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.
 2. 9 października 2016 r. w parafiach odbędzie się XVI Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia. Ten dzień jest szczególną okazją do włączenia się w wielkie dziękczynienie naszego narodu za życie i dzieła miłosierdzia naszego rodaka Św. Jana Pawła II.
 3. Prosimy, aby PT. Księża Proboszczowie zatroszczyli się o katechezę w oddziałach przedszkolnych dla 3- i 4-latków oraz 5- i 6-latków w roku szkolnym 2016/2017. Edukacja przedszkolna jest obowiązkowa i obejmuje również nauczanie religii. W nowo powstałych przedszkolach prywatnych należy omówić z rodzicami i dyrekcją możliwość realizacji katechezy, bowiem powinna to być wspólna inicjatywa rodziców i duszpasterzy.
 4. Przypominamy, że przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów, szczególnie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w klasie III szkoły podstawowej oraz Sakramentu Bierzmowania w klasie III gimnazjum, wymaga prowadzenia systematycznych spotkań w parafii. Taki obowiązek włączenia się w parafialne przygotowanie spoczywa na wszystkich katechizujących i wymaga wcześniejszego rozplanowania.
 5. Przypominamy, że zostały przekazane do parafii ankiety o rekolekcjach dzieci i młodzieży. Należy przeprowadzić ocenę rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży za ubiegły rok szkolny i katechetyczny. Obecnie trzeba zaplanować rekolekcje na nowy rok katechetyczny 2016/2017, bowiem wymagają one szczególnej troski duszpasterskiej uwzględniającej uczniów, jak również nauczycieli i wychowawców. Konieczne jest przygotowanie odpowiednich zespołów osób do realizacji i koordynacji rekolekcji na terenie szkoły i parafii.
 6. Na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej pod zakładką „Aktualności” są zamieszczone informacje o podręcznikach, które zostały przygotowane na bazie Podstawy programowej i Programu nauczania religii z 2010 r. Przy wykazie podręczników są zamieszczone pliki z możliwością pobrania planów dydaktycznych i kryteriów oceniania. Jednocześnie pod zakładką CENTRUM EDUKACJI KATECHETYCZNEJ –  PROGRAMY I PODRĘCZNIKI są umieszczone wszystkie Plany dydaktyczne edukacji religijnej i kryteria oceniania. Zachęcamy do śledzenia nowości.
 7. W Wydawnictwie i Drukarni w Sandomierzu oraz Księgarni św. Kazimierza w Radomiu są dostępne NOWE PLANSZE KATECHETYCZNE I LITURGICZNE, które powinny służyć w katechezie na wszystkich etapach edukacyjnych.
 8. Zostały przekazane karty personalne dla katechizujących księży oraz katechetów świeckich i sióstr zakonnych. Prosimy wszystkich katechetów o ich wypełnienie i dostarczenie do Wydziału Katechetycznego. Przypominamy o systematycznym uzupełnianiu dokumentacji gromadzonej w Wydziale Katechetycznym, np. w związku z uzyskaniem dodatkowego wykształcenia czy prowadzonym doskonaleniem zawodowym.
 9. Serdecznie zapraszamy wszystkich PT. Katechetów do udziału w diecezjalnych konkursach katechetycznych: Konkurs plastyczny kl. I-III pt. „Wszyscy jesteśmy misjonarzami” – 15.03.2017; Konkurs kl. IV-VI pt. „Dobry jak chleb – Święty Brat Albert Chmielowski” – 17.05.2017; Konkurs dla gimnazjum pt. „Idźcie i głoście” – 25.04.2017, Konkurs plastyczny dla niepełnosprawnych pt. „Wszyscy jesteśmy misjonarzami” – 29.03.2017; Olimpiada Teologii Katolickiej pt. „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca”: I stopień – szkolny: 23.11.2016; II stopień – diecezjalny: 12.01.2017 (WSD w Radomiu); III stopień – ogólnopolski: 23.03-25.03.2017 (w Lublinie).
 10. Wydział Katechetyczny przekazał do PT. Księży Proboszczów kwestionariusze sprawozdań wrześniowych na rok szkolny 2016/2017. Wypełniony kwestionariusz należało przekazać do Wydziału Katechetycznego Kurii /osobiście lub listownie/ do 30 września 2016 r.
 11. Przypominamy, że PT. Księża Wikariusze uczący w szkołach mają obowiązek brać udział w spotkaniach katechetyczno-metodycznych w rejonie i dekanacie. Zależy nam na odpowiedzialnym podejściu księży do katechezy w szkole i parafii. W dekanatach organizowane są tzw. „katechezy otwarte”. Zapraszamy z danego dekanatu księży, siostry zakonne i katechetów świeckich.
 12. Katechetów świeckich zapraszamy do uczestniczenia w rekolekcjach, które organizowane są w ośrodkach rekolekcyjnych na terenie naszej diecezji (terminy rekolekcji są podane w Biuletynie). W roku katechetycznym 2016/2017 rekolekcje poprowadzi ks. dr Michał Krawczyk.
 13. Diecezjalna pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę w Częstochowie jest planowana 19 kwietnia 2017 r.
 14. „Dzień Bierzmowanych” w sanktuariach diecezji radomskiej jest planowany 29 kwietnia 2017 r.

 

 

Dyrektor Wydziału Katechetycznego

Ks. Stanisław Łabendowicz

 

 

Pobierz plik:

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin