A A A

Dzień Bierzmowanych


 

 

DZIEŃ BIERZMOWANYCH

 

W SANKTUARIACH DIECEZJI RADOMSKIEJ

 

„Idźcie i głoście” – 22 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

 

 

SŁOWO ZAPROSZENIA JE KSIĘDZA BISKUPA HENRYKA TOMASIKA

 


W roku duszpastersko-katechetycznym 2016/2017, przeżywanym pod hasłem: „Idźcie i głoście”, podczas Diecezjalnego Dnia Bierzmowanych, pragniemy rozważyć skutki i owoce zjednoczenia z Chrystusem wypływające ze chrztu świętego, wskazując na dwa słowa klucze: „świadectwo” i „misja” oraz symbol „olej – namaszczenie”. Każdy ochrzczony jest zobowiązany do świadczenia o Bogu w swoim życiu.

Dzień Bierzmowanych dla młodzieży gimnazjalnej, zgodnie ze wskazaniami roku duszpasterskiego, ma ukazać także dwie osoby: Matkę Bożą Fatimską i św. Brata Alberta Chmielowskiego. Ufam, że Dzień Bierzmowanych stanie się okazją do przybliżenia Maryi z objawień w Fatimie oraz św. Brata Alberta i wzmocni wyznanie wiary młodych gimnazjalistów w duchu jedności z Kościołem powszechnym i Ojcem Święty Franciszkiem. Dzień Bierzmowanych w diecezji radomskiej został zaplanowany na sobotę, 22 kwietnia 2017 r., w ośmiu sanktuariach naszej diecezji: Błotnica, Czarna, Kałków, Skarżysko/Ostra Brama, Skrzyńsko, Studzianna, Wielka Wola – Paradyż, Wysokie Koło.  

Proszę PT. Czcigodnych Księży Proboszczów, Prefektów, Siostry zakonne i Katechetów świeckich katechizujących w gimnazjach o zorganizowanie pielgrzymki do wyznaczonego sanktuarium i zadbanie o bezpieczeństwo. Zapraszam młodzież gimnazjalną już bierzmowaną, ale również przygotowującą się do sakramentu bierzmowania na spotkanie w sanktuarium.

 

 

 

PROGRAM DNIA BIERZMOWANYCH

 

 

I. PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE:

1. Propozycja pielgrzymki:

– Pielgrzymka piesza

– Pielgrzymka rowerowa

– Pielgrzymka autokarowa

2. Zadania do wykonania:

– Wytycznie szlaków, powiadomienie odpowiednich służb 

– Dowiezienie młodzieży do „punktów startowych” 

– Zapewnienie porządkowych z odpowiednimi uprawieniami

– Przygotowanie ekipy muzycznej

– Zapewnienie opieki dla każdej grupy

3. Przygotowanie na katechezie:

– Katecheza o pielgrzymowaniu z Chrystusem

– Wybór ekipy muzycznej

– Lektorzy i służba liturgiczna

 

II. SPOTKANIE MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W SANKTUARIUM – godz. 10.30

1. Wspólny śpiew oraz przywitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty w duchu radości

     paschalnej

2. Konferencja

3. Nabożeństwo przy figurze Matki Bożej Fatimskiej – dziękczynienie za dar

     wiary (procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej)

– Wprowadzenie

– Liturgia Słowa

– Homilia

– Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

– Przyjęcie znaków: wody i światła

    (indywidualne podejście do chrzcielnicy i wykonanie znaku krzyża

     oraz przyjęcie światła)

4. Adoracja Eucharystyczna – uwielbienie Jezusa Zmartwychwstałego

– Rozważania i wspólny śpiew

– Modlitwa w ciszy (ok. 10 minut)

5. Uroczysta Liturgia Eucharystii – ok. godz. 13.00

– Wprowadzenie

– Liturgia Słowa – z dnia

– Homilia – Wierność Chrystusowi na przykładzie Maryi i św. Brata Alberta

Przed błogosławieństwem – rozdanie obrazków przedstawiających

    Matkę Bożą Fatimską i św. Brata Alberta Chmielowskiego

– Apostolskie zadania

 

Po zakończeniu liturgii – czas na posiłek

 

III. SPOTKANIE W DUCHU RADOŚCI I ŚWIADECTWA WIARY – ok. godz. 14.30

Wspólny śpiew i zabawy integracyjne

– świadectwa wiary przygotowane przez młodzież: „Doświadczenie działania

    Ducha Świętego w naszym życiu”

 

 


 

Na trud przygotowania i przeżywania spotkania z serca błogosławię 
 

† Henryk Tomasik

Biskup Radomski


 

Radom, 7 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin