A A A

Konkursy

 

 

 

KONKURSY

ORGANIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ KATECHETYCZNY

KURII DIECEZJI RADOMSKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

UWAGA!
Z uwagi na trwający stan pandemii, Wydział Katechetyczny nie ma możliwości zorganizowania finałów na poziomie diecezjalnym. Dlatego, aby podtrzymać ciągłość konkursów, zapraszamy do ich przeprowadzenia na poziomie szkolnym.

 

 

 

 

1. Olimpiada Teologii Katolickiej
     dla szkół średnich 
 ks. Stanisław Piekielnik

    
     „Kim jestem? – chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”

 

etap szkolny – 2 grudnia 2020 r.

etap diecezjalny – 3 marca 2021 r. (szkoły)

etap ogólnopolski – 8-10 kwietnia 2021 r. (Poznań)

 

 

 

2. Konkurs plastyczny

    dla uczniów klas I-III szkół podstawowych  ks. Sławomir Molendowski

   

     „Biblijne obrazy Eucharystii"

 

Tylko etap szkolny.

 

 

 

3. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół specjalnych  ks. Dariusz Frydrych

   

     „Biblijne obrazy Eucharystii"

 

Tylko etap szkolny.