A A A

Podręczniki do religii

 

 

 

 

 

PODRĘCZNIKI DO RELIGII 

obowiązujące w diecezji radomskiej

 

 

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

 

na bazie Programu nauczania religii z 2010 r. i 2018 r.
zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

PRZEDSZKOLE

 

– „KOCHAMY DOBREGO BOGA” – nr programu AZ-0-01/10

• 3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12

• 5-latki – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

• 6-latki (Kl. „0”) – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0


 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

– „ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z PANEM JEZUSEM” – nr programu AZ-1-01/18

• NOWY – Kl. I – BÓG NASZYM OJCEM – AZ-11-01/18-RA-1/20

 

– „W DRODZE DO WIECZERNIKA” – nr programu AZ-1-01/10

• Kl. II – KOCHAMY PANA JEZUSA – AZ-12-01/10-RA-8/13

• Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – AZ-13-01/10-RA-5/14

 

– „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” – nr programu AZ-2-01/18

• NOWY – Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA – AZ-21-01/18-RA-2/20

 

– „POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ” – nr programu AZ-2-01/10

• Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13

• Kl. VI – WIERZĘ W KOŚCIÓŁ – AZ-23-01/10-RA-2/15

 

– „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” – nr programu AZ-3-01/10

• Kl. VII (Kl. I gim.) – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – AZ-31-01/10-RA-6/13

• Ki. VIII (Kl. II gim.) – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13


 

LICEUM I TECHNIKUM

 

– „Z BOGIEM W DOROSŁE ŻYCIE” – nr programu AZ-3-01/18

• NOWY – Kl. I lic. i tech. – W POSZUKIWANIU WIARY I WOLNOŚCI – AZ-31-01/18-RA-3/20

 

– „ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10 (po kl. VIII szkoły podstawowej)

• Kl. II lic. i tech.(Kl. I lic. i tech.) – ŚWIADEK CHRYSTUSA W KOŚCIELE – AZ-41-01/10-RA-7/13

 

– „ŚWIADEK CHRYSTUSA” – nr programu AZ-4-01/10 (po kl. III gimnazjum)

• Kl. II lic. i tech. – ŚWIADEK CHRYSTUSA W ŚWIECIE – AZ-42-01/10-RA-11/13

• Kl. III lic. i kl. IV tech. – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – AZ-43-01/10-RA-3/15

• Kl. III tech. – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)

 

 

 

UWAGA:

Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, w roku szkolnym 2020-2021 w klasie II liceum i technikum po klasie VIII szkoły podstawowej stosuje się program i podręcznik dla klasy I liceum i technikum. Natomiast w klasie II liceum i technikum po klasie III gimnazjum obowiązuje bez zmiany program i podręcznik dla klasy II liceum i technikum.

W klasie I i klasie V szkoły podstawowej oraz w klasie I liceum i technikum obowiązuje program nauczania religii z 2018 roku i podręcznik przygotowany na jego podstawie.

Pozostałe podręczniki do katechizacji szkolnej na rok szkolny 2020/2021 nie ulegają zmianom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin