http://rmid-oecd.asean.org/slot gacorhttps://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/https://www.cussoc.it/files/site/slot-gacor/situs slot gacorlink slot gacor https://sshj.in/public/slot-deposit-dana/https://mbmscience.com/public/slot88/https://ijohmn.com/public/slot-gacor/https://www.kuhoo.com/wp-content/uploads/slot-deposit-dana/https://zombiigrice.com/slot-gacor/https://nje.org.na/slot-deposit-dana/https://journals.tma.uz/slot-gacor/https://muru.com.co/slot-deposit-pulsa/https://coresdaterra.com.br/slot-gacor/https://sasurie.com/slot-gacor/https://ejournalsystem.net/public/slot-gacor/https://thejrns.org/slot-gacor/https://mccm.ptcer.pl/slot-demo/https://academconsult.ru/slot-gacor/https://www.doutoresdoexcel.com.br/-/slot-gacor/https://peshawarhighcourt.gov.pk/slot-gacor/http://a0729171.xsph.ru/http://clc.cet.edu/judi-bola/https://www.ijmaberjournal.org/slot-gacor/https://ijorces.org/slot-gacor/https://virtusclean.com/slot-online/https://modernacademy-journal.synceg.net/slot-gacor/https://artescienza.org/wp-content/uploads/slot-gacor/https://journal.icter.org/public/slot-gacor/https://rumosdainformacao.ivc.br/5unsur3/https://dailyexpresstop.com/https://livepublicnews.com/https://cosy.univrab.ac.id/slot-online/https://www.unaki.ac.id/togel88/ Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej - "Biuletyn katechetyczny" nr 87-88 (193-194) sierpień - wrzesień 2021

"Biuletyn katechetyczny" nr 87-88 (193-194) sierpień - wrzesień 2021

 


WYCHOWANIE W BLASKU OJCOSTWA ŚW. JÓZEFA

 

Tegoroczny XI Tydzień Wychowania chrześcijańskiego obchodzony jest pod hasłem: „W blasku ojcostwa św. Józefa”. W Jego osobie otrzymujemy piękny przykład wychowawcy z sercem otwartym na Boga. Jest on dla nas wzorem człowieka słuchającego słowa Bożego, a zarazem, jak to określił św. Jan Paweł II, wcielonym wzorem posłuszeństwa Bogu. Polscy biskupi w swoim liście na XI Tydzień Wychowania podkreślili, że w tym roku Tydzień ten bardzo mocno splata się również z osobą Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Jego życie i nauczanie są świadectwem postawy ojcostwa na wzór św. Józefa” – napisali. Autorzy listu zwrócili uwagę także na wyzwania, jakie stoją dziś przed rodzicami, wychowawcami i duszpasterzami, które mogą rodzić niepokój i lęk. „W związku z pandemią, która dotknęła nas wszystkich, jeszcze wyraźniej ujawniły się obecne w wielu rodzinach obawy i problemy. W żaden sposób nie wolno się jednak poddawać i ulegać złym myślom. Każdy problem trzeba przekształcić w twórczą szansę. Takie jest życie św. Józefa. Patrzy na wszystko z wiarą i spokojem” – zaznaczyli biskupi. Jednocześnie zachęcali: „Podejmujmy piękne dzieło wychowania, ufając, że jego owoce są niezniszczalne i pozostają na wieki. Pamiętajmy o głębokich słowach Kardynała Stefana Wyszyńskiego: «Na grobie każdego nauczyciela napisać można <Non omnis moriar> – <nie umarłem wszystek> – bo żyjesz w dzieciach, które wychowywałeś»”.

Papież Franciszek zwraca uwagę, że ojcostwo to coś więcej niż jedynie fakt biologicznego pokrewieństwa z dzieckiem: „Nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo” (Patris corde, 7). To właśnie w rodzinie bycie ojcem i matką jest w życiu najistotniejsze, a praca staje się podporządkowana służbie bliźnim. „Życie ukryte”, rodzinne, domowe stanowi sens wychowania. Każdy z nas ma własne odczucie życia w rodzinie i każdy ma coś do przepracowania w relacjach z rodzicami.

W ramach tegorocznego Tygodnia Wychowania jest propozycja i zadanie do zrealizowania: Wypij kawę z tatą – to znaczy spotkaj się ze swoim ojcem, porozmawiaj z nim. Słowa ks. Twardowskiego: Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą mówią, że nie można odkładać ważnych spotkań na później. W czasie pandemii przekonywaliśmy się bardzo często, że nie panujemy nad biegiem zdarzeń i możemy być nagle zaskoczeni, że nie zdążyliśmy powiedzieć bliskim czegoś, co warto było powiedzieć. Nieraz przy okazji pogrzebów słyszymy słowa – Tyle miałbym jej/jemu do powiedzenia. Chciałbym móc powiedzieć, że przepraszam. Więc nie czekaj i już dziś zadzwoń, napisz smsa, zaplanuj spotkanie na konkretny dzień i godzinę ze swoim ojcem, matką.

Św. Józef znajdował się często w bardzo trudnych sytuacjach, z perspektywy ludzkiego punktu widzenia. Na naszej drodze życia również pojawiają się przeróżne problemy. Dlatego papież Franciszek w liście Patris corde pisze słowa pełne nadziei: „...nie ma znaczenia, czy obecnie wszystko zdało się przybrać zły obrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. Bóg może sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować między skałami. Nawet jeśli nasze serce coś nam wyrzuca, On jest większy od naszego serca i zna wszystko (1J 3,20). (...) Akceptacja Józefa zachęca nas do akceptacji innych, bez wykluczenia, takimi jakimi są, zastrzegając szczególne umiłowanie dla słabych, ponieważ Bóg wybiera to, co słabe (por. 1Kor 1,27), jest ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem (Ps 68,6) i nakazuje miłować cudzoziemców. Wyobrażam sobie, że postawa Józefa była dla Jezusa źródłem inspiracji dla przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu (por. Łk15,11-32)” (PC 4).

Towarzyszenie to bycie z człowiekiem, to miłość, której zależy na zmianie czyjegoś serca, ale która jest bezwarunkowa. „W taki sposób słucha Pan, podążając wraz z uczniami z Emaus, towarzysząc im przez długi odcinek drogi, wiodącej w przeciwnym kierunku niż właściwy (por. Łk 24,13-35)” (Christus vivit 292). Ojciec Święty Franciszek zwraca uwagę, że „Józef jawi się jako mężczyzna okazujący szacunek, delikatny, który – choć nie ma wszystkich informacji – opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi” (Patris corde, 4). Tymczasem w duszy Józefa wtedy, gdy miały miejsce te wydarzenia, toczyła się walka. Musiały się w niej rodzić podejrzenia wobec Maryi... Zobaczmy, jak wielka była delikatność Józefa wobec Maryi – „był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie” (Mt 1, 19). Kryterium autentyczności naszej miłości do bliźniego, któremu chcemy pomóc, jest troska o jego pełne dobro, w tym o dobre imię. To ona przechyliła szalę w sercu Józefa w dramatycznej rozterce pomiędzy skorzystaniem z przysługującej mu prawnej możliwości ukarania Maryi a pozwoleniem, by Maryja mogła odejść potajemnie. Cechy wychowawcy budzące zaufanie u wychowanków to empatia, takt i dyskrecja. Św. Józef na kartach Ewangelii milczy, nie wypowiada ani jednego słowa, a tak wiele możemy się od niego nauczyć. Świadectwo papieża Franciszka uczy, jak ważną rolę w naszym życiu spełnia zaufanie Bogu i wstawiennictwu świętych. Warto w takim duchu kształtować serca dzieci i młodzieży.

Wskazania dla katechetów:
– ukazywać św. Józefa jako wzór ojcostwa;

– kształtować serca w duchu zaufania Bogu;
– mobilizować do częstego kontaktu z rodzicami, dziadkami;
– pobudzać do modlitwy za wstawiennictwem świętych;
– zachęcać do dziękowania Bogu za rodziców, dziadków.

Ks. Stanisław Łabendowicz

 


 

W ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania

 

POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

 [Propozycja konferencji dla młodzieży]

 

Podczas jednego z pierwszych spotkań z kandydatami do bierzmowania warto przygotować i przeprowadzić celebrację liturgiczną związaną z wstąpieniem na drogę przygotowującą do sakramentu bierzmowania.

Modlitwa:

Intencja: Prośba do Ducha Św. o dobre wykorzystanie czasu na przygotowanie się indywidualne i we wspólnocie do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Pieśń: „Duchu Ogniu, Duchu Żarze…”

Czytanie: 1Sm 3,1-10 – widzenie Samuela

Konferencja:

1. Przebudzenie

Od przyjęcia pierwszego w życiu sakramentu, czyli chrztu świętego minęło kilkanaście lat. Nikt z nas nie pamięta tego momentu… chyba, że ktoś przyjął go jako kilkulatek. Potem była pierwsza spowiedź i uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, kilka lat katechizacji, formacji…

– Kim dziś jestem? Co się wydarzyło przez tych kilkanaście lat? Na jakim etapie życia jestem? Czy i jak pogłębiły się relacje z Panem Bogiem… modlitwa… sakramenty… życie według przykazań… zaangażowanie na lekcjach religii i w życie parafii… przynależność do grup formacyjnych.

Zapytacie, dlaczego takie pytania. Popatrzcie na bohatera dzisiejszego czytania: młody Samuel (hebrajskie słowo „młody” sugeruje, że miał wtedy ok. 12 lat; widzimy więc, że Pan Bóg mówi również do nastolatków). Za jakiś czas będzie wielkim prorokiem; mówi się, że był jednym z najlepszych proroków izraelskich. To on namaści Dawida na króla, a właśnie z rodu Dawida pochodził Józef, mąż Maryi – Mamy Pana Jezusa…

Nastolatek Samuel – można powiedzieć, że był blisko Boga: służył w przybytku Pańskim, przy Arce Przymierza; nawet tam spał. Ale – jak pewnie zauważyliście – nie potrafił jeszcze rozpoznać tego, co Bóg chce mu powiedzieć i jakie zadanie mu wyznaczył. Potrzebował trzech rzeczy: obudzić się, mieć obok mądrego nauczyciela (to Heli wskazał mu, co ma zrobić), i wreszcie stanąć w gotowości przed Bogiem i przyjąć Jego Słowo: „Mów, bo sługa Twój słucha”.

2. Formacja

Sytuację Samuela można przenieść na nasze życie. Potrzebujemy czasem „Bożej pobudki” do pracy nad sobą. W tym roku będzie to droga do przyjęcia sakramentu bierzmowania i zobowiązań wypływających z niego. Bierzmowanie to nie cel sam w sobie, ale ważny etap w drodze do świętości.

Warto już dziś postawić sobie kilka pytań i podjąć konkretne zadania, aby tego czasu nie przespać, nie zmarnować.

Zadanie aktywizujące: „Chcę być/mieć? -> Co muszę zrobić?” (np. prawo jazdy -> kurs + egzamin; złoty medal olimpijski -> trening + zawody; mówić w obcym języku -> czas + lekcje + nauka; chcę być szczęśliwy -> …; chcę być świętym -> …)

Każdy człowiek ma swoje plany i marzenia, chciałby coś osiągnąć. Ale by osiągnąć jakiś cel, nawet najmniejszy, należy podjąć konkretne zadania, pracę, a czasem wyrzeczenia. Im poważniejszy i większy cel, tym więcej pracy, więcej wymagań trzeba podjąć. Do niektórych celów dochodzi się etapami.

W tym miejscu można przedstawić parafialny program formacji dla kandydatów do bierzmowania, np. terminarz spotkań, ich tematy, czy też zadania dla kandydatów na poszczególne miesiące.

3. Przyjęcie

Samuel wobec Bożego wezwania powiedział tak jak podpowiedział mu jego nauczyciel – Heli: „Mów, bo sługa Twój słucha”. Bardzo ciekawie o formacji Samuela i o jego wielkości napisał natchniony autor: „Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Wszyscy Izraelici od Dan aż do Beer-Szeby poznali, że Samuel stał się rzeczywiście prorokiem Pańskim” (1Sm 3,19-20).

Pan Bóg ma plan dla każdego z nas. Prowadzi różnymi drogami do świętości – w tym należy widzieć najważniejszy cel naszego życia. Trzeba byśmy chcieli ten cel przyjąć i do niego dążyć. A Bóg, który kocha każdego człowieka, przypomina nam, co mamy czynić, by ten cel osiągnąć.

4. Posłanie/zadanie

Co Bóg mówi do nas? Do czego nas zachęca? Pierwsze zadanie w drodze formacji do sakramentu bierzmowania: opisz/zilustruj niedzielną Ewangelię (lub inny wyznaczony fragment biblijny).

Ks. Stanisław Piekielnik (oprac.)

 


 

OGŁOSZENIA

 

 1. Trzyletni program duszpasterski na lata 2019-2022 poświęcony Eucharystii z hasłem «Eucharystia daje życie» rozumianej jako tajemnica wyznawana, celebrowana i świętowana (por. Benedykt XVI, adhortacja apostolska Sacramentum caritatis). Rok duszpastersko-katechetyczny 2021/2022 będzie realizowany pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa” i mottem biblijnym: „ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57).

 2. Spotkania formacyjne dla katechetów diecezji radomskiej odbędą się w dniach 30-31 sierpnia 2021 r.
  Zapraszamy w dowolnie wybranym dniu PT. KS. PREFEKTÓW, SIOSTRY ZAKONNE I KATECHETÓW ŚWIECKICH na godz. 10.00 do Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu ul. ks. Inf. Adama Staniosa 2.
  Spotkania poprowadzi – JE Ksiądz Biskup Marek Solarczyk.
  Z uwagi na epidemię i odbywające się w szkołach Rady Pedagogiczne katecheci wybierają jeden dogodny termin spotkania 30.08.2021 r. (poniedziałek), godz 10.00 lub 31.08.2021 r. (wtorek), godz. 10.00.

 3. Przypominamy, że bezpośrednio odpowiedzialnym za katechezę w szkole jest Ksiądz Proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła lub przedszkole. Obowiązkiem Księdza Proboszcza jest organizowanie spotkań z katechetami, omawianie i rozwiązywanie zaistniałych problemów, planowanie dzieła katechizacji. Ponadto Ksiądz Proboszcz troszczy się o dostarczanie katechetom przesyłanych przez Wydział materiałów katechetycznych, wizytowanie przynajmniej raz w roku katechetów pracujących na terenie parafii. Wraz z kończącym się rokiem szkolnym winien on przedstawić w Wydziale Katechetycznym w formie pisemnej opinię o katechecie pracującym w parafii.

 4. W szkołach będą zapisy na lekcje religii na rok szkolny 2021/2022. Warto zachęcać dzieci, młodzież i rodziców do wyboru nauczania religii, które dla wszystkich ludzi wierzących stanowi ważny obowiązek moralny. Wypisanie się z religii w szkole jest niepokojące i rodzice powinni rozmawiać z uczniami, bowiem są pozbawieni możliwości przygotowywania się do sakramentów i rozwoju duchowego tak potrzebnego w okresie dorastania.

 5. Prosimy, aby PT. Księża Proboszczowie zatroszczyli się o katechezę w oddziałach przedszkolnych dla 3- i 4-latków oraz 5- i 6-latków na rok szkolny 2021/2022. Obowiązkowa edukacja przedszkolna obejmuje również nauczanie religii, natomiast w wielu przedszkolach publicznych brakuje katechezy. W nowo powstałych przedszkolach prywatnych należy omówić z rodzicami i dyrekcją możliwość realizacji katechezy, bowiem powinna to być wspólna inicjatywa rodziców i duszpasterzy.

 6. W Diecezji Radomskiej istnieje konieczność przygotowania osób świeckich i zakonnych do katechezy szkolnej. Proponujemy 5-letnie magisterskie studia teologiczno-katechetyczne i 3-semestralne podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym w Instytucie Teologicznym w Radomiu pod patronatem Akademii Katolickiej w Warszawie. ). Prosimy PT. Księży Proboszczów o zgłaszanie osób świeckich i zakonnych, zainteresowanych podjęciem studiów teologiczno-katechetycznych.
  Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych umożliwia:
  – uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach średnich;
  – uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
  – pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).
  Czas trwania studiów:
  Magisterskie studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 10 semestrów

  Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne z przygotowaniem pedagogicznym – 3 semestry
  Koszt studiów:
  Magisterskie studia teologiczno-katechetyczne (5-letnie, 10-semestralne, niestacjonarne)

  Podyplomowe studia teologiczno-katechetyczne (3-semestralne, niestacjonarne)
  85,00 zł – opłata wpisowa; 800,00 zł – opłata za semestr
  Studenci studiów magisterskich mogą ubiegać się o pomoc materialną w formie:
  – stypendium socjalnego;
  – stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  – stypendium rektora dla najlepszych studentów;
  – zapomogi.
  Dokumenty można składać do 30 września 2021 roku w sekretariacie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej (26-600 Radom, ul. Malczewskiego 1) lub w sekretariacie Instytutu Teologicznego w Radomiu (26-600 Radom, ul. Młyńska 23/25)
  Kontakt: Instytut Teologiczny w Radomiu przy Akademii Katolickiej w Warszawie ul. Malczewskiego 1 26-600 Radom http://itradom.eu/ Sekretariat: tel. 48 330 91 82 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 7. Podajemy informacje o numerach podręczników w diecezji radomskiej.
  Podręczniki do religii na bazie Programu nauczania religii z 2010 r. i z 2018 r. zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza
  PRZEDSZKOLE
  „KOCHAMY DOBREGO BOGA” nr programu AZ-0-01/10
  3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12

  5-latki – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11
  6-latki (Kl. „0”) – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0
  SZKOŁA PODSTAWOWA
  „ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z JEZUSEM” - nr programu AZ-1-01/18
  Kl. I – BÓG NASZYM OJCEM – AZ-11-01/18-RA-1/20,

  Kl. II – BÓG DAJE NAM SWOJEGO SYNA – JEZUSA – AZ-12-01/18-RA-15/21
  „W DRODZE DO WIECZERNIKA” nr programu AZ-1-01/10
  Kl. III – przyjmujemy pana Jezusa – AZ-13-01/10-RA-5/14

  „POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ”nr programu AZ-2-01/10
  Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13

  „BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” - nr programu AZ-2-01/18
  Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA AZ-21-01/18-RA-2/20
  Kl. VI – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIAAZ-22-01/18-RA-14/21
  „PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” nr programu AZ-3-01/10
  Kl. VII (Kl. I gim.) – Spotkanie ze Słowem – AZ-31-01/10-RA-6/13

  Kl. VIII (Kl. II gim.) – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13
  LICEUM I TECHNIKUM
  po kl. VIII szkoły podstawowej
  „Z BOGIEM W DOROSŁE ŻYCIE” - nr programu AZ-3-01/18
  Kl. I LO i kl. I T – W POSZUKIWANIU WIARY I WOLNOŚCIAZ-31-01/18-RA-3/20
  Kl. II LO i kl. II T – W POSZUKIWANIU WIARY I NADZIEI AZ-32-01/18-RA-24/21
  „ŚWIADEK CHRYSTUSA” nr programu AZ-4-01/10
  Kl. III LO i kl. III T – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)

  po kl. III gimnazjum
  „ŚWIADEK CHRYSTUSA” nr programu AZ-4-01/10
  Kl. III LO i kl. IV T – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – AZ-43-01/10-RA-3/15

  Kl. III T – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)

 8. Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w parafiach organizujemy uroczyste nabożeństwa. Na Mszę świętą zapraszamy dyrekcję, nauczycieli i wychowawców oraz uczniów i rodziców. Chcemy wraz z gronem pedagogicznym i uczniami dziękować Bogu za przeżyty czas wakacji i prosić o błogosławieństwo na nowy rok pracy dydaktycznej i wychowawczej. W czasie Eucharystii modlimy się w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i rodziców.
icon.png
kliknij ikonę, aby pobrać Biuletyn