Podręczniki do religii

 

 

PODRĘCZNIKI DO RELIGII

na bazie Programu nauczania religii z 2010 r. i z 2018 r.

zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego

Konferencji Episkopatu Polski

pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

 

 

Prezentacja podręczników:

https://katechizmy.com.pl/autoinstalator/joomla/katechizmy

 

 

 

PRZEDSZKOLE

 

„KOCHAMY DOBREGO BOGA” nr programu AZ-0-01/10

3- i 4-latki – PAN BÓG KOCHA DZIECI – AZ-01-01/10-RA-2/12

5-latki – JESTEŚMY DZIEĆMI BOŻYMI – AZ-03-01/10-RA-1/11

6-latki (Kl. „0”) – JEZUS MNIE KOCHA – AZ-03-03/2-0

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

„ZAPROSZENI NA UCZTĘ Z JEZUSEM” - nr programu AZ-1-01/18

Kl. I – BÓG NASZYM OJCEM – AZ-11-01/18-RA-1/20

Kl. II – BÓG DAJE NAM SWOJEGO SYNA JEZUSA AZ-12-01/18-RA-15/21

 

„W DRODZE DO WIECZERNIKA” nr programu AZ-1-01/10

Kl. III – PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA – AZ-13-01/10-RA-5/14

 

„POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ”nr programu AZ-2-01/10

Kl. IV – JESTEM CHRZEŚCIJANINEM – AZ-21-01/10-RA-1/13

 

„BÓG KOCHA I ZBAWIA CZŁOWIEKA” - nr programu AZ-2-01/18

Kl. V – BÓG POSZUKUJE CZŁOWIEKA AZ-21-01/18-RA-2/20

Kl. VI – JEZUS CHRYSTUS NAS ZBAWIA – AZ-22-01/18-RA-14/21

 

„PÓJŚĆ ZA JEZUSEM CHRYSTUSEM” nr programu AZ-3-01/10

Kl. VII (Kl. I gim.) – SPOTKANIE ZE SŁOWEM – AZ-31-01/10-RA-6/13

Ki. VIII (Kl. II gim.) – ABY NIE USTAĆ W DRODZE – AZ-32-01/10-RA-10/13

 

 

LICEUM I TECHNIKUM

 

po kl. VIII szkoły podstawowej

 

Z BOGIEM W DOROSŁE ŻYCIE” - nr programu AZ-3-01/18

Kl. I LO i kl. I T – W POSZUKIWANIU WIARY I WOLNOŚCIAZ-31-01/18-RA-3/20

Kl. II LO i kl. II T – W POSZUKIWANIU WIARY I NADZIEI – AZ-32-01/18-RA-24/21

 

„ŚWIADEK CHRYSTUSA” nr programu AZ-4-01/10

Kl. III LO i kl. III T – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)

 

 

po kl. III gimnazjum

 

„ŚWIADEK CHRYSTUSA” nr programu AZ-4-01/10

Kl. III LO i kl. IV T – ŚWIADEK CHRYSTUSA W RODZINIE – AZ-43-01/10-RA-3/15

Kl. III T – ŚWIADECTWO MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ – RA-63-01/10-RA-1/16 (AZ-43w-01/1-5)

 

 

 

https://katechizmy.com.pl/